●●● FREE COURIER DELIVERY ON ORDERS OVER R450 WITHIN RSA BORDERS ●●●

Search results: Leopold Scholtz

Results 1 to 9 of 9
Sorted by:  Publication date
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776191673

Nie-fiksie / Non-fiction: History & Politics South Africa / Politiek & Geskiedenis Suid Afrika

Nie-fiksie / Non-fiction  -  History & Politics South Africa / Politiek & Geskiedenis Suid Afrika
R 285
Wie die ANC vandag wil verstaan, moet sy verhouding met die Suid-Afrikaanse Kommunistiese Party (SAKP) en sy optrede in ballingskap ondersoek. Dié party se beleid en manier van regeer is naamlik diep beïnvloed deur die kommunisme, skryf die politieke kommentator Leopold Scholtz.
In Terreur en bevryding toon hy aan hoe die SAKP reeds in 1927 opdrag van die Kremlin ontvang het om die ANC te infiltreer en mettertyd die leiding daarvan oor te neem as deel van 'n revolusie wat in twee fases sou plaasvind. Die eerste fase sou 'n nasionaal demokratiese revolusie wees - 'n konsep wat steeds deel is van die ANC se beleid. In die tweede fase sou die alliansie 'n Marxisties-Leninistiese “diktatuur van die proletariaat” in Suid-Afrika vestig. Volgens Scholtz sou dit 'n immorele stelsel met beperkte vryheid meebring.
Dit was ook die SAKP wat die dryfveer agter die gewapende stryd was. Hoewel die ANC na buite demokrasie voorgestaan het, was daar 'n groot gebrek daaraan binne die alliansie en ernstige menseregtevergrype het in sy buitelandse kampe en basisse plaasgevind. Scholtz toon voorts aan hoe die ANC/SAKP-alliansie in ballingskap gekenmerk is deur 'n dodelike kombinasie van erge interne intoleransie en onbekwaamheid, asook selfverryking en korrupsie deur 'n groot deel van die leiding.
In groot mate is dit vandag steeds kenmerkend van die ANC/SAKP.
Publication date: 2022-03-04
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928248057

Nie-fiksie / Non-fiction: Military / Militêr

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Military / Militêr
R 250
“Dit gebeur dikwels dat 'n skietoorlog deur 'n tweede oorlog gevolg word. Dié oorlog word nie met ammunisie of kartetse gevoer of met tenks en bomwerpers nie, maar met woorde. Die oorlog word as 't ware op papier oorgeveg.”

In 1987-1988 was die stowwerige Angolese dorpie Cuito Cuanavale die toneel van die laaste gevegte van die Grensoorlog. Sedertdien is dit die fokuspunt van 'n openbare debat oor wie eintlik hierdie oorlog gewen het.

Die leierskorps van die Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) hou vol hulle is nooit verslaan nie, terwyl die alliansie van die Angolese MPLA-regering, Kuba en Swapo beweer hulle het die SAW uit Angola en Suidwes-Afrika verdryf. Hulle glo voorts die SAW wou Cuito Cuanavale beset en as afspringplek gebruik om Luanda in te neem.

Maar was Cuito Cuanavale ooit regtig 'n doelwit vir die Suid-Afrikaners? Dit is die vraag wat Leopold Scholtz vra wanneer hy onlangs gedeklassi-fiseerde dokumente in die weermagargief bestudeer en die taktiese en strategiese besluite ondersoek wat 'n bepalende rol in die ses groot veldslae van dié veldtog gespeel het.

Sy kritiese ontleding wys hoe maklik propaganda en politiek in die pad van feite kan staan.
Publication date: 2020-02-13
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928248033

Nie-fiksie / Non-fiction: Military / Militêr

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Military / Militêr
R 250
In 1987/88 the dusty southern Angolan town of Cuito Cuanavale became the scene of the final battles of the Border War. Today it is the focal point of the public debate over the question who actually won the war. The alliance of the Angolan MPLA government, Cuba and the Namibian freedom movement SWAPO claim that the South African Defence Force (SADF) wanted to use Cuito Cuanavale as a springboard for an advance on Luanda, but that they eventually forced the SADF to withdraw from Angola. This, in turn, helped to bring an end to apartheid, they contend. The leadership of the SADF, however, states that taking Cuito Cuanavale was never a serious objective and that they had no plans to overthrow the Angolan government.
Publication date: 2020-02-13
Click to enlarge
Click to enlarge
9781868427505

Nie-fiksie / Non-fiction: Military / Militêr

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Military / Militêr
R 260
Op 3 Oktober 1987 het Charlie-eskadron - die ystervuis van 61 Gemeganiseerde Bataljongroep - die kritieke geveg tussen die Suid-Afrikaanse Weermag en die Angolese magte op die Lombarivier in die suide van Angola gelei. Dié boek plaas die leser in die midde van die groep jong dienspligtiges wat na die Grensoorlog weggevoer is om hierdie geveg te gaan voer.
Op die Lomba het hulle nie net te staan gekom teen 'n Angolese mag met 'n getalsoorwig en beter wapentuig nie, maar ook teen 'n terrein wat so dig bebos was dat hul sig en beweging aansienlik ingeperk is. Die SAW se taktiese doktrine het duidelik gestel dat tenks teen tenks aangewend moes word. Tog moes die dienspligtiges die Angolese tenks aanvat in pantservoertuie met minder kragtige kanonne en dun pantser wat nie veel meer as gewone geweervuur kon afweer nie. Steeds is 47 Brigade van die Angolese magte amper uitgewis tydens die geveg op die Lomba. Scholtz se beskrywing van hierdie David teen Goliath geveg neem die leser na die hart van die aksie.
Danksy onderhoude met veterane en dagboekinskrywings dra hierdie eerlike, intense hervertelling die volle drama van die geveg oor. Dit is ook 'n diep menslike verhaal oor hoe individue reageer in die aangesig van die dood.
Publication date: 2017-07-01
Click to enlarge
Click to enlarge

SUPPLIER OUT OF STOCK

9781868427482

Nie-fiksie / Non-fiction: Military / Militêr

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Military / Militêr
R 260
Charlie Squadron - the iron fist of 61 Mechanised Battalion Group (61 Mech) - led the way on 3 October 1987 during the climactic battle between the South African Defence Force and the Angolan forces on the Lomba River in southern Angola. Ratels on the Lomba places the reader in the midst of the squadron of young conscripts who were taken off to the Border War to fight in this battle. Not only were they up against a vastly superior Angolan force in terms of numbers and weaponry, but they also had to deal with a terrain so dense that their sight was severely impaired and their movement restricted. Also, even though SADF tactical doctrine clearly stated that tanks had to be countered by tanks, these conscripts had to take on the Angolan tanks in armoured cars with inferior low-velocity guns and thin armour, designed to keep out nothing more than small-arms fire. Yet, during the battle on the Lomba the 47 Brigade of the Angolan forces was nearly wiped out. This blow-by-blow account of a David vs. Goliath battle takes the reader to the heart of the action. It is honestly told and vividly described, thanks to interviews with veterans and diary entries that help to recreate the drama of the battle. It is also an intensely human story of how individuals react in the face of death and how the war never left them, even when they returned home.
Publication date: 2017-07-01
Click to enlarge
Click to enlarge

SUPPLIER OUT OF STOCK

9780624054108

Nie-fiksie / Non-fiction: Military / Militêr

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Military / Militêr
R 425
"The SADF in the Border War offers the first comprehensive analysis of the South African Defence Force's role in the Border War in Namibia and Angola since the end of this conflict in 1989. It investigates the causes of the Border War and follows its progress and escalation in the 1980s. It also considers the broader international context against which this conflict took place.
The author brings vital new information to light gained from documents which have since been declassified. This includes documents from the State Security Council, the department of foreign affairs, the SADF itself, as well as from the Cuban and Soviet governments. It sheds light on the objectives of the National Party government in both Angola and the former Southwest Africa, the SADF's strategy in the war and its cross-border operations in Angola.
To sketch as complete a picture as possible of individual operations, the author not only interviewed several highranking SADF officers, but also included information from the Cuban archives and testimonies of Cuban and Russian officers. All the major operations and battles are discussed, including Savannah, Reindeer, Sceptic, Protea and Moduler, as well as the battles of Cassinga and Cuito Cuanavale.
Where a battle had no clear winner, the author asks what the aim was of each of the parties involved and whether they succeeded in achieving that goal. In this way, he offers fresh perspectives on long-running and often controversial debates, for instance on who won the battle of Cuito Cuanavale. In the last chapter, the author looks at the objectives of all the parties involved in the war and whether they achieved them. In the process he tries to answer the all-important question: Who won the Border war?"
Publication date: 2013-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge

SUPPLIER OUT OF STOCK

9780624054085

Nie-fiksie / Non-fiction: Military / Militêr

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Military / Militêr
R 450
'Die boek kyk vir die eerste keer omvattend na die Suid-Afrikaanse Weermag (SAW) se rol in die Grensoorlog in Namibië en Angola. Dit ontleed die oorsake en verloop van die konflik, asook die breër internasionale konteks waarbinne dit plaasgevind het.
Die SAW in die Grensoorlog bevat belangrike nuwe inligting uit dokumente wat sedert die einde van die oorlog in 1989 gedeklassifiseer is. Hieronder tel dokumente van die Staatsveiligheidsraad, die departement van buitelandse sake, die SAW en die Kubaanse en Sowjetse regerings. Dit werp lig op die Suid-Afrikaanse regering se oogmerke in sowel Angola as die destydse Suidwes, die SAW se strategie in die konflik en die oorgrensoperasies in Angola.
Scholtz het ook onderhoude gevoer met verskeie prominente oudoffisiere van die SAW en geput uit inligting uit die Kubaanse argiewe om so 'n volledig moontlike prentjie van individuele operasies te skets. Al die belangrikste operasies en veldslae van die oorlog word bespreek, waaronder Savannah, Reindeer, Sceptic, Protea en Moduler, asook die veldslae by Cassinga en Cuito Cuanavale.
Hierdie besprekings word aangevul deur aangrypende vertellings deur oudsoldate van die SAW wie se ervarings die afgelope dekade op webwerwe gepubliseer is. Scholtz kyk ook krities na die rol wat die Swapo en SAW- leierskap gespeel het.
Die skrywer vergelyk in die laaste hoofstukke die onderskeie partye, waaronder Swapo, die Angolese regering, die Kubane en die SAW se onderskeie doelwitte met die oorlog en in watter mate dit bereik is al dan nie. In die proses beantwoord Scholtz die vraag: Wie het die Grensoorlog gewen?'
Publication date: 2013-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge

SUPPLIER OUT OF STOCK

9781919825267

Nie-fiksie / Non-fiction: Biography & Autobiography / Biografie & Outobiografie

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Biography & Autobiography / Biografie & Outobiografie
R 300
Stil, broers daar gaan ' n man verby hy groet, en dis verlaas.

Daar's nog maar één soos hy; Bekyk hom goed.'As u nie weet nie, hierdie strofe kom uit 'n gedig van Jan FE Celliers oor Christiaan de Wet wat hom in die volksherinnering laat voortleef het, as 'n byna mitiese held in die egte Germaanse tradisie. Want meer as enige ander Boeregeneraal was hy die verpersoonliking van die heldedom van die Afrikaner in die Tweede Vryheidsoorlog.
Publication date: 2002-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9780620241618

Nie-fiksie / Non-fiction: History & Politics South Africa / Politiek & Geskiedenis Suid Afrika

Nie-fiksie / Non-fiction  -  History & Politics South Africa / Politiek & Geskiedenis Suid Afrika
R 195
Leopold Scholtz het van kleins af belang gestel in die Boereoorlog. Een vraag het hom egter altyd gefassineer: as die Boere so dapper was, so goed geveg het en die 'Rooinekke' so dikwels op hul baadjie gegee het, hoe het dit dan gekom dat hulle die oorlog verloor het? In 'n poging om 'n antwoord op hierdie eenvoudige vraag te verskaf, ontleed Leopold Scholtz strategiese en operasionele hoofmomente in die oorlog.
Publication date: 1999-12-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.