●●● FREE COURIER DELIVERY ON ORDERS OVER R450 WITHIN RSA BORDERS ●●●

Search results: Reinette Lombard

Results 1 to 15 of 280
Sorted by:  Price
Click to enlarge
Click to enlarge
9780639602257

Education: Wall charts & Flashcards

Education  -  Wall charts & Flashcards
R 1400
The LEARN TO READ series is not only fun to read, it also promotes vocabulary and reading comprehension. Tippie now has a level 2 curriculum kit for even more interactive PLAYING, LEARNING and DISCOVERING. This level 2 curriculum kit includes the following content from the ten level 2 books in the Learn to Read series: • 2 Activity wheels with 40 alternating options • 10 Double sided activity sheets for letter and word formation • 8 Word building sheets • 80 letter cards to be used with the word building sheets • 86 Double sided flashcards of sight words, with pictures • 50 Sequence and creative writing cards for story comprehension • 6 Double sided bingo sheets • 78 Picture cards to be used with the bingo and word building sheets • 1 Personal Tippie dictionary with pictures and spaces to write the sight words next to each picture, all neatly organised in an easy to carry box suitcase.
Publication date: 2020-12-08
Click to enlarge
Click to enlarge
9780639602264

Leermiddels: Muurkaarte & Flitskaarte

Leermiddels  -  Muurkaarte & Flitskaarte
R 1400
Die LEER MY LEES-reeks is nie net pret om te lees nie, dit bevorder ook woordeskat en leesbegrip. Tippie het nou 'n Vlak 2 kurrikulumstel vir nog verdere interaktiewe SPEEL, LEER en ONTDEK. Die Leer my lees (Vlak 2) kurrikulumstel sluit die volgende in: • 2 draaispeletjies met 40 wisselende draaiwiele met woorde, sinne en prentjies, • 12 aktiwiteitsvelle vir letter- en woordvorming, • 8 woordbouvelle, • 80 letterkaartjies om te gebruik saam met die woorbouvelle, • 110 dubbelkant flitskaarte met Vlak 2 woorde, dubbel- en drieklanke, en prentjies, • 50 kaarte vir storiebegrip en kreatiewe skryfwerk, • 6 dubbelkant bingovelle • 78 prentkaartjies om saam met die bingo- en woordbouvelle te gebruik, en • 1 persoonlike prentjiewoordeboek, alles verpak in ʼn maklik-om-te-drabokstassie.
Publication date: 2020-12-08
Click to enlarge
Click to enlarge
9780639601465

Leermiddels: Muurkaarte & Flitskaarte

Leermiddels  -  Muurkaarte & Flitskaarte
R 999
Leer speel-speel lees saam met
Tippie die olifant!

Die LEER MY LEES-reeks is nie net pret om te lees nie, dit bevorder ook woordeskat en leesbegrip.
Tippie het nou sy eie kurrikulumstel vir nog verdere interaktiewe SPEEL, LEER en ONTDEK.

Die Leer my lees (Vlak 1) kurrikulumstel sluit die volgende in:

• 70 flitskaarte,
• 26 alfabetmuurkaarte (A5) en 'n alfabetspeletjie (78 kaarte),
• 20 speelkleimatte vir letter- en woordvorming,
• 50 kaarte vir storiebegrip en kreatiewe skryfwerk,
• 10 dubbelkant skryf-en-afvee-aktiwiteite en
• 1 'n persoonlike prentjie-woordeboek, alles verpak in ʼn maklik-om-te-dra-bokstassie.
Publication date: 2020-07-14
Click to enlarge
Click to enlarge
9780639601458

Education: Wall charts & Flashcards

Education  -  Wall charts & Flashcards
R 999
Learn to Read with Tippie the Elephant!

The LEARN TO READ series is not only fun to read, it also promotes vocabulary and reading comprehension.
Tippie now has his own curriculum set for interactive PLAYING, LEARNING and DISCOVERING.
This curriculum set includes the following content from the first ten books in the Leer my lees series:

• 70 Flashcards of sight words, with pictures
• 50 Sequence and creative writing cards for story comprehension
• 78 Alphabet cards for an alphabet game
• 26 Alphabet wall posters (A5)
• 20 Playdough mats for letter and word forming
• 10 Double sided write-and-wipe activity cards to practice writing sight words
• 1 Personal Tippie dictionary with pictures and spaces to write the sight words next to each picture, all neatly organised in an easy to carry box suitcase.
Publication date: 2020-07-14
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776355785

Education: Grade R

Illustrator: Zinelda McDonald
Education  -  Grade R
R 490
R 441You save R 49
Learning basic numeracy skills are super easy with Tippie the elephant.
The Level R maths books focus on the building blocks for mathematical literacy and gives young children the opportunity to discover and apply new skills within a familiar and relevant theme. Concepts included in this series is number concepts 1-10, shapes and size. Spacial awareness, measurement, patterns, time and money. Word problems and silly rhymes form part of this unique approach. All Tippie Does Maths books are included in this boxset.

Titles in the Tippies does maths level R boxset:
1. Discovering at home
2. Learning with shapes
3. Playing on the farm
4. Learning with pets
5. Discovering on the beach
6. Learning with my hands
7. Discovering with flowers and insects
8. Learning about rand and cent
9. Discovering in the garden
10. Learning is super easy
Publication date: 2022-04-13
Click to enlarge
Click to enlarge

2

9781776355990

Leermiddels: Graad R

Illustrator: Zinelda McDonald
Leermiddels  -  Graad R
R 490
R 392You save R 98
Leer speel-speel saam met Tippie die olifant en ontdek basiese wiskunde beginsels in elke boekie.
Die Tippie doen wiskunde Vlak R-reeks fokus op die boustene van wiskundige geletterdheid en gee aan jong kinders die geleentheid om verskeie vaardighede te leer en toe te pas binne spesifieke Tippietemas. Konsepte ingesluit in hierdie reeks is, getalbegrip 1 - 10, vorms en grootte. Ruimte, meting, patrone, tyd en geld asook storiesomme. Al 10 Tippie doen wiskunde boeke is ingesluit in hierdie boekpak.

Titels in die Tippie doen wiskunde Vlak R-boekpak:
1. Ontdek in die huis
2. Leer met vorms
3. Speel op die plaas
4. Leer met troeteldiere
5. Ontdek op die strand
6. Leer met my hande
7. Ontdek met blomme en insekte
8. Leer van rand en sent
9. Ontdek in die tuin
10. Leer speel-speel meer
Publication date: 2022-03-29
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776355570

Leermiddels: Graad R

Illustrator: Zinelda McDonald
Leermiddels  -  Graad R
R 490
Die Leer my doen-boekpak bevat 10 boeke met ʼn aantal praktiese aktiwiteite vir kinders tussen die ouderdomme van 4 en 6 jaar. Hierdie prettige, interaktiewe reeks sal jou kind laat teken, inkleur, knip, plak en leer. Leer my doen is ontwikkel deur ʼn spraakterapeut en arbeidsterapeut en fokus op fyn motoriese, taal-, konseptuele en perseptuele vaardighede wat u kind sal help om die basiese vaardighede te ontwikkel wat nodig is vir latere akademiese leer en ontwikkeling.

Boeke in die Leer my doen-boekpak:
1. Tippie se huis
2. Tippie en sy maats
3. Tippie gaan plaas toe
4. Tippie gaan winkel toe
5. Tippie gaan strand toe
6. Tippie speel ʼn nuwe sport
7. Tippie verjaar
8. Tippie trek aan
9. Tippie by die skool
10. Tippie leer van insekte
Publication date: 2022-03-04
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776355365

Education: Grade R

Illustrator: Zinelda McDonald
Education  -  Grade R
R 490
The Learn to do boxset books includes a number of practical activities for children between the ages of 4 and 6. This fun, interactive series will have your child drawing, colouring, cutting, sticking and learning as they go.
Learn to do was developed by a speech therapist and occupational therapist and focuses on fine motor, language, conceptual and perceptual skills that will help your child develop the foundational skills needed for later academic learning and development.

Books in the Learn to do boxset:
1. Tippie's house
2. Tippe and his friends
3. Tippie goes to a farm
4. Tippie goes shopping
5. Tippie goes to the beach
6. Tippie plays a new sport
7. Tippie's birthday
8. Tippie gets dressed
9. Tippie at school
10. Tippie learns about bugs
Publication date: 2022-03-04
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776354306

Education: Readers

Illustrator: Zinelda McDonald
Education  -  Readers
R 400
R 360You save R 40
Learning to read is fun with Tippie the elephant! Level 5 introduces readers to controlled r vowels as well as to final syllables with a consonant and -le. The level 5 books are progressive and encourage the learning of these two syllable types and the rules surrounding it. The next 10 Tippie adventures are proudly South African and build on the skills acquired in all the previous levels. The text is supported by colourful, engaging illustrations to support comprehension and the learning of these tricky vowel syllables. Additionally, the stories have been written to encourage inference and problem solving through the stories and images to enhance the reader's skill and fun! Books included in the Level 5 boxset: 1. Tippie likes art 2. Tippie and the girls 3. Tippie and the snore-bot 4. Tippie and the end of term 5. Tippie and the surprise 6. Tippie saddles up 7. Tippie and Fin wrestles 8. Tippie and the big tackle 9. Tippie likes waffles 10. Tippie and the jugglers
Publication date: 2022-07-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776353170

Leermiddels: Leesboeke

Illustrator: Zinelda McDonald
Leermiddels  -  Leesboeke
R 400
Leer speel-speel lees saam met Tippie die olifant!
LEER MY LEES met Tippie, Vlak 5 is die perfekte oorbruggingsreeks, voordat kinders 'n verskeidenheid tekste met selfvertroue, uitgebreide woordeskat en begrip kan lees. Die LEER MY LEES-reeks bevat kort, prettige stories oor alledaagse avonture wat vermaaklik is en waarmee die leser kan identifiseer, maar woordeskat, taal en begrip word tegelykertyd ontwikkel. Elke boek bevat 'n woordeskatlys, begripsvrae, hoër orde denkvrae, vrae om visuele geheue te stimuleer asook verskeie taalaktiwiteite gebaseer op die leesstuk.
Dit is gerig op Grade 1-3.
Boeke in die Vlak 5 boekpak:
1. Tippie en Buks juig
2. Tippie se vakansie
3. Tippie en die tandemuis
4. Tippie in die wildtuin
5. Tippie se plan
6. Tippie en die kompetisie
7. Tippie braai vleis
8. Tippie en Buks speel
9. Tippie en die skaapskeerders
10. Tippie en die orkes
Publication date: 2021-12-23
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776350292

Education: Readers

Education  -  Readers
R 400
Level 4 introduces readers to long vowel sounds through repetition and exposure. The level 4 books are progressive and encourage learning of vowel combinations and rules.
TITLES IN THE LEVEL 4 BOXSET:
1: Tippie bakes a cake
2: Tippie's birthday
3: Tippie gets a bike
4: Tippie hides
5: Tippie and fin compete
6: Tippie sees the sea
7: Tippie and the flute
8. Tippie's tooth
9: Tippie and the dino bone
10: Tippie and the rowboat
Publication date: 2021-12-08
Click to enlarge
Click to enlarge
9780639604916

Education: Readers

Education  -  Readers
R 400
Learning to read isiXhosa is super easy with Tippie the elephant.
Each story is unique, interesting and the text is always supported by colourful, engaging illustrations that will aid comprehension. Tippie experiences modern day adventures in each book whilst staying true to typical child development. These sequential reading books were designed with a focus on sound development, linking sounds and letters as well as building success and selfconfidence in reading. The first ten books in the series focus on short vowels, simple consonants, blends and sight words. This series will aid children in learning to read isiXhosa as a first or additional language.
Titles in the Funda Ukufunda Iqanaba 1 (isiXhosa) series:
1. UTippie kunye nekati,
2. UTippie kunye nesikhukukazi,
3. UTippie noFundi bayadanisa,
4. UTippie kunye nepolisa,
5. UTippie noMama,
6. UTippie uyakuthanda ukurepha,
7. UTippie kunye nogqirha wezilwanyana,
8. UTippie noFundi bayaqubha,
9. UTippie kunye nesele,
10. UTippie kunye nesinambuzane
Publication date: 2021-11-30
Click to enlarge
Click to enlarge
9780639604923

Education: Readers

Education  -  Readers
R 400
Learning to read isiXhosa is super easy with Tippie the elephant. The next 10 Tippie adventures are proudly South-African, interesting and builds on the skills acquired in the Inqanaba 1 books. The text is supported by colourful, engaging illustrations to support comprehension and practise short vowel sounds and simple consonant clusters. These sequential reading books were designed with a focus on sound development, linking sounds and letters as well as continuing building success and self-confidence in reading. The Inqanaba 2 books still focus on short vowels, simple consonants, sight words and final position consonant clusters. Children will love Tippie's latest adventures as it is full of fun and humorous incidents along the way. Titles in the Funda Ukufunda Iqanaba 2 (isiXhosa) series: 1. UTippie nenyamakazi yethamsanqa, 2. UTippie noFundi bayanceda, 3. UTippie kunye neqaqa, 4. UTippie uyathanda ukungcangcazela, 5. UTippie noFundi bafumana indlu yentaka, 6. UTippie noTshomi bayazingela, 7. UTippie kunye nentlanzi yegolide, 8. UTippie nomhlobo wakhe, 9. UTippie kunye neembovane, 10. UTippie udlala iqhinga
Publication date: 2021-11-30
Click to enlarge
Click to enlarge
9780639604930

Education: Readers

Education  -  Readers
R 400
Learning to read isiXhosa is super easy with Tippie the elephant. The Inqanaba 3 books are designed to build on Inqanaba 1 and 2 whilst introducing new consonant blends and digraphs. Additionally, the stories have been written to encourage inferencing and problem solving through the stories and images to enhance the reader's skills and fun! Titles in the Funda Ukufunda Iqanaba 3 (isiXhosa) series: 1. UTippie nombethi magubu, 2. Ukudlala kukaTippie noBobo, 3. UTippie kunye nonomatse, 4. UTippie uya ezivenkileni, 5. UTippie unqwenela intlanzi, 6. UTippie kunye nenkuku, 7. UTippie wenza isidlo sasemini, 8. UTippie nabahlobo bakhe abathathu, 9. UTippie kunye nomhla wokuzalwa, 10. UTippie kunye nengoma
Publication date: 2021-11-30
Click to enlarge
Click to enlarge
9780639604947

Education: Readers

Education  -  Readers
R 400
Learning to read isiXhosa is super easy with Tippie the elephant. Inqanaba 4 introduces readers to long vowel sounds through repetition and exposure. The Inqanaba 4 books are progressive and encourage learning of vowel combinations and rules. The next 10 Tippie adventures are proudly South African and build on the skills acquired in the previous levels. The text is supported by colourful, engaging illustrations to support comprehension and the learning of long vowel sounds. Additionally, the stories have been written to encourage inference and problem solving through the stories and images to enhance the reader's skill and fun! Titles in the Funda Ukufunda Iqanaba 4 (isiXhosa) series: 1. UTippie ubhaka ikeyiki, 2. Usuku lokuzalwa lukaTippie, 3. UTippie ufumana ibhayisikile, 4. UTippie uyazimela, 5. UTippie noFundi bayakhuphisana, 6. UTippie ubona ulwandle, 7. Izinyo zikaTippie, 8. UTippie nefleyiti, 9. UTippie nethambo ledayinaso, 10. UTippie kunye nesikhephe somqolo
Publication date: 2021-11-30

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.