Christelik / Christian
Bybelstudie / Bible Study

Results 1 to 15 of 28
Sorted by:  Publication date
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431611553

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 100
Riekert Botha neem lesers in Ek is tot alles in staat deur die vreugde-brief Filippense en daag elkeen uit om die ware betekenis van dié bekende boek te ontdek.
Dié bekende skrywer en radiopersoonlikheid breek Filippense in 10 studies op om te sien wat hierdie boek vir elkeen individueel, asook in die groter prentjie van die boek wil sê.
Eerstens word daar gekyk vir wie die boek oorspronklik geskryf is en wat die boodskap vir hulle was. Dan kan die leser uitvind wat hierdie boek vir hom of haar persoonlik sê. Ons omstandighede is vandag anders as die eerste lesers van die brief s'n, maar God se boodskap bly dieselfde deur al die eeue heen. Groot gedeeltes Bybelteks uit die NLV in Ek is tot alles in staat sorg ook vir maklike naslaan.
Publication date: 2017-08-17
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431617456

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 200
Ontdek en leef die 40 grootste lewensveranderende waarhede in die Bybel.
Is daar 'n boek wat vir ons kan sê wat om oor God te glo? Die voor die hand liggende antwoord is die Bybel. Maar waar begin ons die Bybel lees om werklik te verstaan?
In Die Goeie Boek bespreek Deron Spoo sleutel-BybelÂ-hoofstukke wat hy as kardinaal beskou vir ons verstaan van die Bybel en van God. Hy help lesers om die konteks en inhoud van 20 Ou-Testamentiese en 20 Nuwe-Testamentiese hoofstukke te verstaan wat die hele Bybel vir ons sal oopbreek. Elke hoofstuk onthul een lewensÂ-verandeÂ-rende waarheid van God en sluit af met 'n 'om te oordink'-gedeelte wat jou sal help om daardie waarÂ-heid prakties in jou lewe toe te pas. Die Bybelteks van die hoofstuk wat bespreek word, word ook telkens ingesluit (NLV-teks).
Die Goeie Boek sal aanklank vind by jare lange Bybellesers, maar is ideaal vir mense wat aan die begin van hulle Christelike geloofsreis staan. Dit sal lesers help om die lewensveranderende waarhede in die Bybel te verstaan en te leef.
Publication date: 2017-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431615117

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 180
Is surrogaatmoederskap verkeerd? Wat het Kersbome met Kersfees te doen? Het diere siele? Kan ons vandag nog engele sien?
Etiese vrae soos dié maal daagliks in Christene se koppe. En dan is daar nog geloofsÂ-vrae soos: Wat beteken erfsondes? Wat is die regte manier van 'rus' op die Sabbat/Sondag? Is dit verkeerd om Paasfees vir my kinders eiers in die tuin weg te steek?
In 300 Geloofsvrae en Bybelse antwoorde gee Riekert Botha BybelsÂ-gebaseerde antwoorde op 300 van hierdie kopkrapÂ-per-vrae. Om naslaan te vergemaklik is die vrae onder 13 verskillende afdelings gesorteer wat insluit: die Bybel as Woord van God; kerk en gemeentelede; etiese kwessies; die wil van God; engele, gerubs en serafs; hemel en hiernamaals; sonde, verlossing en redding; en lyding.
Dié boek is van onskatbare waarde vir almal wat daarmee worstel om hulle geloof en daaglikse lewe bymeÂ-kaar uit te bring.
Publication date: 2017-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781770006997

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 400
Die Bybellennium - 'n Eenvolumekommentaar is 'n projek deur kenners van die Ou en Nuwe Testament. Met die Nuwe Lewende Vertaling as grondslag is hierdie boek geskryf in maklik leesbare, eietydse taal sonder ingewikkelde redenasies en terminologie.
Die bundel is 'n bekostigbare verklaring van die hele Bybel vir predikante, studente en ernstige Bybellesers.
Gelowiges wat meer van die Bybel wil weet, sal deur dié bundel 'n wyer insig van die Bybel verkry, sowel as die wêreld waarin dit afspeel en die betekenis daarvan vir vandag. Die Bybellennium - 'n Eenvolumekommentaar ontsluit vir hedendaagse gelowiges wat die Bybel vandag nog vir ons wil sê.
Publication date: 2016-10-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781770002913

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 120
Filippense staan bekend as Paulus se blydskapbrief. Nogal treffend as 'n mens dink dat hy dit onder uiters moeilike omstandighede geskryf het. Elke woord is positief, elke woord dra die boodskap van vreugde in Jesus Christus oor.
Publication date: 2016-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432123000

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 140
R 112You save R 28
It is possible to have perfect faith! In 5 Things God Uses to Grow Your Faith Andy Stanley discusses the key elements to grow such a faith in your life today. The five key elements that Andy discusses in 5 Things God Uses to Grow Your Faith are: 1. Practical Bible teaching 2. Providential relationships 3. Private disciplines 4. Personal ministry 5. Pivotal circumstances This Bible study offers discussion questions for individuals and/or small groups and between-session devotions, and the special guide for small group leaders is an added bonus. The DVD content from Andy's DVD Five Things God Uses to Grow Your Faith has also been incorporated. Five Things God Uses to Grow Your Faith will spark a process of growth in readers that will enable them to develop an unshakable faith that God is present during difficulties, temptations, and even good times.
Publication date: 2015-10-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415329818

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 200
Die ingewikkelde teologie van die Bybel oorweldig 'n mens soms. Die gids voorsien lesers van 'n geheelbeeld deur die Ou en Nuwe Testament in sinvolle tydvakke op te deel.
Publication date: 2015-08-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432123024

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 80
R 64You save R 16
Everybody has limits. Time limits, money limits, all kinds of limits. If you spend your time living your life at the limit, at some point, you're going to stop enjoying life. That's exactly why Andy Stanley is challenging readers in Breathing Room to find the space between their current pace and their limits - especially regarding their schedules, finances and relationships. The DVD content from Andy's DVD Breathing Room is incorporated into this Bible study. It also offers discussion questions for individuals and/or small groups and between-session devotions. Breathing Room will teach readers to step back from their limits and to create the breathing room they need and to trust God to do what He wants to do in them and through them.
Publication date: 2015-08-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431614288

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 200
Hoe moet jy dink, optree en lewe om soos Jesus te wees?

Ek glo - Bybelstudie sal die groot waarhede van die Bybel prakties en op 'n duidelike en toeganklike manier aan jou bekendmaak.

Randy Frazee deel in Ek glo - Bybelstudie se 30 studies hoe die storie van die Bybel jou op 'n reis neem om in jou geloof, aksies en karakter meer soos Jesus te word.

Elke studie ondersoek 'n sleutelvers en sleutelgedagte wat jy prakties kan gaan toepas in jou alledaagse lewe. Elke studie is verdeel in 'n gedeelte vir persoonlike studie en groepstudie met besprekingsvrae.

Sleutelgedeeltes uit Randy se DVD Believe is bygewerk in Ek glo - Bybelstudie.

Oor die Outeur

Randy Frazee is die senior leraar by Oak Hills Church in San Antonio, Texas. Hy het gegradueer aan die Dallas Theological Seminary. Hy is medeskrywer van Die Storie en redakteur van Ek glo en het 'n leidende rol gespeel in die ontwikkeling van produkte in dié reekse. Randy en sy vrou, Rozanne, het vier kinders en ook kleinkinders.
Publication date: 2015-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415330968

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 160
Daar is 'n baie groot aanvraag na meer inligting en goeie toerusting vir die suksesvolle inrig en funksionering van kleingroepe. Oral ontdek Christene hoe wonderlik dit is om saam met ander gelowiges gereeld in 'n kleingroep saam te kom. Kleingroepe is in die hart van God. Al meer kerke en gemeentes ontdek die seën van kleingroepe. Dit is deel van sy plan vir die organisasie, die opbou en die uitbreiding van sy kerk. In Groeig eestelike i deur kleingroepe vertel Dirkie van der Spuy van al die seën wat omgeegroepe in Moreletapark-gemeente gebring het en hoe elke ander gemeente met geloof en oortuiging opgeroep kan word om God te vertrou
om ware koinonia in hulle kerke te herstel. Kleingroepe in gemeentes kan uiteindelik die basis vir gemeentegroei en herlewing wees.Hierdie boek is bedoel om te help voorsien aan die behoefte aan toerusting, om leiers te help om groepe effektief telaat funksioneer en lidmate te help om die volle seën van kleingroepe te beleef.
Publication date: 2015-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781431608478

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 150
Die groot temas van die Nuwe Testament is nie veronderstel om op hul eie ondersoek en verÂ-staan te word nie. In Ontdek die boodskap van die Nuwe Testamentbespreek Jan van der Watt en Francois Tolmie die hoofmomente van die Nuwe Testament een vir een; op só 'n manier dat 'n leser ontdek wat die Nuwe Testament vandag vir gelowiges te sê het.In die eerste hoofstuk word gewys hoe die Nuwe Testament aansluit by en voortbou op beÂ-langrike gedagtes wat 'n mens reeds in die Ou Testament kry. Daarna volg 'n omvattende verÂ-kenning van die belangrike sake in die Nuwe TesÂ-tament, soos:


- Wie is God en wat doen Hy?
- Hoe lyk die mens en die wêreld waarin hy leef?
- Hoe moet gelowiges in die praktyk leef?
- Wat doen die Heilige Gees alles?
- Wat vertel die Nuwe Testament oor die einÂ-de?

Ontdek die boodskap van die Nuwe TeÂ-sÂ-tament onderÂ-soek hoe die temas van die Nuwe-Testamentiese boodskap ineenskakel en uitÂ-einÂ-delik 'n verstaanbare geheelbeeld vorm.
Publication date: 2015-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415331088

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 170
Topverkoperskrywer Jonathan Cahn stel 'n verbysterende boek vry wat lesers noodsaaklike inligting gee oor Bybelse patrone en profesieë wat hy reeds in sy ander boek, The Harbinger, aangeraak het. Die Shemitah, of Sabbatsjaar, is die sewende jaar van die sewejarige landboukundige siklus wat in die Torah vir die land Israel voorgeskryf is. Dit is belangrik om die sewejarige patroon te verstaan om te verstaan wat die Bybelse profesieë en geheime, wat steeds vandag van toepassing is, beteken. Maar dit is waar dit eindig. In Die Geheim van die Shemitah onthul Jonathan Cahn sy navorsing oor patrone in Amerika se geskiedenis wat in lyn is met die Shemitah. Lesers sal die volgende ontdek: Hoe die Groot Depressie en ander ekonomiese gebeurtenisse by die Shemitah inpas; Hoe die patroon van sewes 9/11 tot op die presiese uur voorspel het; Hoe die World Trade Centre se konsep, begin, voltooiing en verwoesting in Shemitah-jare plaasgevind het; Hoe die opkoms - en moontlike ondergang - van Amerika gekoppel is aan die Shemitah-jaar.
Publication date: 2015-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432120740

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 100
R 80You save R 20
Son of God by New York Times best-selling author Rick Warren challenges readers to consider what would happen if they applied the lessons from events in Jesus' life - temptation, suffering, death, resurrection - to their own. Would they come to know Him more intimately and with a greater understanding of their purpose? Would they embody more completely the mission, love, and mind of Jesus?
This Bible study, based on Mark Burnett and Roma Downey's major theatrical release, Son of God, features Rick Warren as he explains how believers can find their purpose in studying the life of Jesus. The DVD content from the Bible study DVD Son of God is incorporated in this Bible study.
Apart from the six sessions it also offers great resources for small groups, such as guidelines for the presenter and the small group, frequently asked questions, a small group calendar and program and much more.
Publication date: 2015-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781432120733

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 190
R 152You save R 38
Breaking Free by Beth Moore leads readers through a study of the Scriptures to discover the transforming power of freedom in Jesus Christ. Themes for this study come from Isaiah, a book about the captivity of God's children, the faithfulness of God, and the road to freedom. This in-depth women's Bible study draws parallels between the captive Israelites of the Old Testament and New Testament believers in Jesus as the Promised Messiah. Using Scripture to help identify spiritual strongholds in believers' lives, no matter how big or small, Beth explains that anything that hinders us from the benefits of knowing God is bondage. God intends for believers to know and believe Him, glorify Him, experience His peace, and enjoy His presence. Breaking Free is Beth's life message that she wants to share with you.
Publication date: 2015-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9780620622622

Christelik / Christian: Bybelstudie / Bible Study

Christelik / Christian  -  Bybelstudie / Bible Study
R 149
R 119You save R 30
The aim of this book is to encourage purposeful Bible reading, to give background information crucial to Bible interpretation, to enhance Bible study and to give you the tools available to do Bible research in your effort to discover the Word of God.
Publication date: 2014-11-01

© All Rights Reserved 2017
A Product of CEIT Development