●●● FREE delivery on orders above R500 in RSA ●●● DISCOUNT APPLIES TO ONLINE ORDERS ONLY ●●●

Nie-fiksie / Non-fiction
Language & Literature / Taal & Letterkunde

Results 1 to 15 of 72
Sorted by:  Publication date
Click to enlarge
Click to enlarge
9781868902170

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 250
The fourth edition of The Write Stuff focuses on typical problems that non-English speakers encounter when writing English.
When do you use hanged and hung, or you and me and me, myself and I? And what about the use of the numerals thousand, million, billion and trillion?

Find answers to these and many other language questions in the fourth, updated edition of The Write Stuff, which focuses on typical problems that non-English speakers encounter when writing English.

This handy reference and useful teaching guide contains valuable tips on English language issues and guidance on recent writing trends.
Publication date: 2019-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781509868278

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 470
A fully updated comprehensive guide for improving and practicing your creative writing, including contributions from Ali Smith and Kit de Waal

The Creative Writing Coursebook, edited by Julia Bell and Paul Magrs, takes aspiring writers through three stages of essential practice: Gathering - getting started, learning how to keep notes, making observations and using memory; Shaping - looking at structure, point of view, character and setting; and Finishing - being your own critic, joining workshops and finding publishers.

Fully updated and including a foreword by Marina Warner and contributions from forty-four authors such as Kit de Waal and Amy Liptrot, this is the perfect book for people who are just starting to write as well as for those who want some help honing work already completed. Filled with a wealth of exercises and activities, it will inspire budding writers to develop and hone their skills. Whether writing for publication, in a group or just for pleasure this comprehensive guide is for anyone who is ready to put pen to paper.
Publication date: 2019-08-31
Click to enlarge
Click to enlarge
9781485306863

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 755
In hierdie boek- wat in twee dele gepubliseer is en gedeeltelik gebaseer is op E.H. Raidt se Afrikaans en sy Europese verlede - word opnuut gekyk na Afrikaans se veelkantige herkoms: die Europese geskiedenis van Afrikaans (grondig vernuwe en beduidend aangevul) én veral Afrikaans se Afrikaherkoms - oor die opbouproses sedert die 17de eeu om Afrikaans in 1925 as amptelike taal erken te kry, Afrikaans se ontwikkeling as volwaardige standaardtaal in die 20ste eeu en veral die aanneem van die funksies wat hiermee gepaard gaan, Afrikaans se ongelukkige apartheidsverlede en die bevrydings- en versoeningsprosesse wat hierna nodig was. Die wit verlede van Afrikaans word aangevul met die bruin en swart verlede sodat ʼn gedeelde verlede van die sprekers van Afrikaans na vore kom.

Die storie van Afrikaans is die biografie van Afrikaans soos dit op drie kontinente ontwikkel het: in Europa (waar die ontwikkeling van Nederlands as die basisvorm van Afrikaans gedokumenteer en uitgebeeld word), in Afrika (waar die 17de-eeuse Hollandse dialek met verloop van tyd onder eiesoortige omstandighede en onder invloed van verskeie faktore uiteindelik volwaardig Afrikaans geword het) en vanuit Asië (waar die impak van die taal van die slawe die wordende Afrikaans beïnvloed het tot die vorm wat dit wel geword het). Die outeurs gee aan die hand van talle illustrasies 'n nuwe, meer volledige en inklusiewe blik op Afrikaans se ingewikkelde verlede.

In Deel 1 is die Europese verlede van Afrikaans weergegee. In Deel 2 kom die Afrikaverlede van Afrikaans aan bod. Die boek verken paaie wat nog nie voorheen ontgin is nie en dit sal ʼn besliste bydrae tot die debat oor Afrikaans se verlede wees.
Publication date: 2019-04-30
Click to enlarge
Click to enlarge
9780798179034

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 295
How do stories begin, and why? What are the conditions for writing fiction? Need, compulsion, a listener, opportunity, rhetoric … In The Snow Sleeper , the art and meaning of storytelling is illuminated in four magically interwoven tales of friendship. In each, a narrator's narrow vision is gradually broadened and transformed into piercing self-knowledge. The characters are linked each to the other in strange, recurring loops, drawing the reader into the depths of a beautiful snowstorm.
Publication date: 2019-02-28
Click to enlarge
Click to enlarge
9780593080399

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 265
Known as the `four horsemen' of New Atheism, these four big thinkers of the twenty-first century met only once. Their electrifying examination of ideas on this remarkable occasion was intense and wide-ranging. Everything that was said as they agreed and disagreed with one another, interrogated ideas and exchanged insights - about religion and atheism, science and sense - speaks with urgency to our present age.
Questions they asked of each other included:

Is it ever possible to win a war of ideas?
Is spirituality the preserve of the religious?
Are there any truths you would rather not know?
Would you want to see the end of faith?
The dialogue was recorded, and is now transcribed and presented here with new introductions from the surviving three horsemen. With a sparkling introduction from Stephen Fry, it makes essential reading for all their admirers and for anyone interested in exploring the tensions between faith and reason.

You might also like..
Publication date: 2019-02-26
Click to enlarge
Click to enlarge
9780627036378

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 470
Waarom is Geletterdheid in die Grondslagfase uniek?
· Die boek behandel die onderrig van Afrikaans as huistaal in Graad 1, 2 en 3 soos beskryf in die Kurrikulum en Assesseringsbeleidverklaring (KABV) van 2011. Die boek bevat ook inligting vir die onderrig van Graad R.
· Dit fokus op die onderwyspraktyk en het terselfdertyd 'n sterk navorsingsinslag.
· 'n Teoretiese agtergrond tot taalontwikkeling en basiese geletterdheid is in hierdie uitgawe ingesluit. Die belangrikheid van moedertaal of huistaal word beklemtoon. 'n Hoofstuk oor die onderrig van Afrikaans as eerste addisionele taal is egter ook ingesluit.
· Die onderrig van luister, praat, lees en kyk, skryf, dink en redeneer asook taalstruktuur en -gebruik word breedvoerig bespreek en praktiese idees word gegee.
· Handskrifonderrig word behandel met voorbeelde uit die praktyk.
· Assessering word by elke taalvaardigheid bespreek en voorbeelde word gegee.
· Die teks is krities gelees deur kundiges in die praktyk en die akademiese wêreld soos onder andere professors Marike de Witt, Anna Hugo en Susan Kubic Barnes van die James Madison Universiteit Harrisonburg, Virginia, VSA.
· Aan die einde van elke hoofstuk is vrae ingesluit wat gebruik kan word vir selfstudie.
· 'n Graad 1 handskriftipe is ingesluit. Die handskriftipe is ontwikkel deur dr. Judy van Heerden en Marietjie Schutte. Dr. Van Heerden is 'n dosent in die Departement Vroeë Kinderonderwys aan die Universiteit van Pretoria en Marietjie Schutte is 'n dosent in die Departement Inligtingskunde aan die Universiteit van Pretoria.

Vir wie is die boek geskryf?
· Persone wat gemoeid is met die onderrig van Afrikaans as huistaal of addisionele taal in die Grondslagfase.
· Ouers wat hul kinders tuis onderrig.
· Dosente en studente in die Grondslagfase.
· Almal wat basiese én nuwe idees vir die onderrig van Afrikaans soek.
Die skrywers is kundiges met jarelange ervaring in Grondslagfase-onderrig en tersiêre onderwys. Marie Bester is 'n opvoedkundige konsultant. Erika Meyer is 'n onderwys-en-opleidingskonsultant. Ina Joubert en Nkidi Phatudi is beide professors in die Departemente Vroeë Kinderonderwys aan die Universiteit van Pretoria en UNISA. Rinelle Evans is 'n professor in die Departement Geesteswetenskaplike Opvoedkunde aan die Universiteit van Pretoria.
Publication date: 2019-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9780627036392

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 470
An in-depth discussion of the teaching of English as a home language in grades 1, 2 and 3, as described by the Curriculum and Assessment Policy Statement (CAPS) of 2011. Focuses on the practical side, with a strong research foundation that will enhance knowledge of literacy and how to teach it. Includes assessment of each language skill and a wealth of examples. Aimed at educators in search of basic and new ideas for the teaching of English as a home language or as a first additional language in the foundation phase; parents doing homeschooling, and lecturers and students of the foundation phase at tertiary level.
Publication date: 2019-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9780627036200

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 280
Educational preparation is currently steered by two oppositional forces in contemporary society: global connectedness and local diversity. The traditional notion that literacy entails the technical ability to decode abstract letters in order to recognise and form words and sentences is contested by the pedagogy of multiliteracies - that there is a wealth of linguistic and cultural pluralism in the world and that people can be part of multiple life contexts that overlap in interest, affiliation and education. Multiliteracies in education develops a pedagogical framework to weave multiliteracies into the fabric of the South African classroom. Multiliteracies in education takes the approach that knowledge is contextually situated and rapidly changing and diverse, which calls for new skills and flexibility, and the ability to work in teams. Chapters are sequenced according to the four pillars of the multiliteracies framework: overt instruction, situated practice, critical framing and transformed practice.
Publication date: 2019-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9780627036675

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 670
Verbintenis en venster. Die Nederlandstalige letterkunde van aanvang tot hede - 'n Literatuurgeskiedenis Deel 2 in Afrikaans is die eerste nuwe Afrikaanse literatuurgeskiedenis van die Nederlands(talige) letterkunde in dertig jaar. Dit is 'n literatuurgeskiedenis vir die Afrikaanse student en dosent van die Nederlandstalige letterkunde en geinteresseerde leek.
Publication date: 2019-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9780627036651

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 500
Verbintenis en venster. Die Nederlandstalige letterkunde van aanvang tot hede - 'n Literatuurgeskiedenis Deel 1 in Afrikaans is die eerste nuwe Afrikaanse literatuurgeskiedenis van die Nederlands(talige) letterkunde in dertig jaar. Dit is 'n literatuurgeskiedenis vir die Afrikaanse student en dosent van die Nederlandstalige letterkunde en geinteresseerde leek.
Publication date: 2019-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9780799384765

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 280
'n Nuwe boek oor Afrikaans se Afrika-komvandaan.
Waar het Afrikaans begin? Wie het eerste Afrikaans gepraat? Was die Kaap regtig Hollands?
Hoe het die Khoi en die Portugese met mekaar handel gedryf?
Watter rol het slawe gespeel in die ontstaan van Afrikaans?
Wat is die invloed van townships op Afrikaans?
Hoe het die verskeie trekke Afrikaans beïnvloed? Die taalkontak wat daaruit gevolg het, of selfs ook die vrees vir taalkontak, is een van Afrikaans se belangrike stories.
Die skryf van Afrikaans het op verskillende maniere begin, met sterk invloede uit die Islam. Afrikaans se standaardisering gaan met heelwat vertellings gepaard.
Van Afrikaans gepraat is ook in Engels beskikbaar as Finding Afrikaans.
Publication date: 2018-11-09
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776092338

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 230
Wanneer is dit aantal, wanneer getal? Hoe hou ambisie verband met ambulans? Ry 'n mens in 'n baan, of in 'n laan? Wat is die verskil tussen balhorig en baldadig; belhamels, voorbokke en sondebokke; bulle en ramme, koeie en ooie? Waar kry Afrikaans “berserk” vandaan? Is dit biljoen of miljard? Flagrant? Flambojant? Kritiek of krities? Is knormoer regtig 'n woord? Waar kom die peet in peetouer vandaan? Hoe verskil relikte, relieke en relikwieë? Wanneer tap 'n mens 'n ui? Wat doen jy as jy varkoor gooi? Waar kry volstruis sy naam?

Vir jare al, Sondae net ná elf, word al dié vrae en nog baie meer in die RSG-program Die tale wat ons praat beantwoord. Ook word aktuele sake en interessanthede oor Afrikaans bespreek. Van die deelnemers aan die program is taalkundiges, leksikograwe en huidige en oudlede van die SA Akademie se Taalkommissie.

In hierdie boek bring Jana Luther en Fred Pheiffer, saam met Danny Fourie as samesteller, van die gewildste bydraes deur dié luisteraars en taalkenners byeen. Vir elkeen wat getrou by die radio luister - en almal wat lief is vir Afrikaans!
Publication date: 2018-08-07
Click to enlarge
Click to enlarge
9781849944519

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 299
A chronological survey of the world's most influential books. Many books have become classics, must-reads or overnight publishing sensations, but how many can genuinely claim to have changed the way we see and think? In 100 Books that Changed the World, prize-winning author Scott Christianson brings together an exceptional collection of truly groundbreaking books - from scriptures that founded religions, to scientific treatises that challenged beliefs, to novels that kick-started literary genres. This elegantly designed book offers a sweeping, chronological survey of the most important books from around the globe, from the earliest illuminated manuscripts to the age of the ebook publication. Entries include: Iliad and Odyssey, Homer (750 BC), Gutenberg Bible (1450s), The Qur'an (AD 609-632), On the Revolutions of the Heavenly Spheres, Nicolaus Copernicus (1543), Shakespeare's First Folio (1623), Philosophae Naturalis Principia Mathematica, Isaac Newton (1687), Samuel Johnson's Dictionary (1755), The Wealth of Nations, Adam Smith (1776), The Vindication of the Rights of Women, Mary Wollstonecraft (1792), The Communist Manifesto, Karl Marx and Friedrich Engels (1848), Roget's Thesaurus (1852), On the Origin of Species, Charles Darwin (1859), The Interpretation of Dreams, Sigmund Freud (1899), Lady Chatterley's Lover, D.H. Lawrence (1928), The Diary of a Young Girl, Anne Frank (1947), Quotations from Chairman Mao Tse-tung (1964), A Brief History of Time, Stephen Hawking (1988)
Publication date: 2018-05-05
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776093076

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 200
As jy mooi daaraan dink, maak idiome van elke Afrikaansspreker 'n digter. Die beeldspraak, vergelykings en metafore wat in idiomatiese uitdrukkings vervat is, verander ons alledaagse gesprekke en skryfwerk in iets ver bo die gewone.

Kobus Galloway se grappige volblad-illustrasies help jong taalgebruikers om die idiomeskat van Afrikaans vas te lê sodat dit met gemak en plesier gebruik kan word. Volwasse lesers verkneukel hulle nie net in die vernuf waarmee die skepper van Idees vol vrees woord en beeld teenoor mekaar afspeel nie; die genot om ou segswyses aan die vergetelheid te ontruk, steek vure van nostalgie vir toeka se tye opnuut aan die brand.

Soos in hierdie boek se voorganger, 'n Wolf in skaapsklere, word die idiome van kort betekenisverklarings voorsien, en die kleurvolle illustrasies word agterin deur 'n lys met nóg idiome en uiteensettings aangevul.

Wees gewaarsku: Lesers van alle ouderdomme sal Net die oortjies van die seekoei met moeite neersit.
Publication date: 2018-04-07
Click to enlarge
Click to enlarge
9781485309130

Nie-fiksie / Non-fiction: Language & Literature / Taal & Letterkunde

Nie-fiksie / Non-fiction  -  Language & Literature / Taal & Letterkunde
R 230
2de Uitgawe
Maak 'n toespraak. Ontydig en dikwels sonder waarskuwing word mens gevra om “iets te sê”. Waar begin jy? Selfs ervare sprekers vrees soms openbare optrede, hetsy dit 'n leerling, onderwyser, predikant, advokaat, politikus of sakeman is; hetsy die geleentheid 'n huwelik, herdenking of voorlegging is. Iemand moet dit skryf en lewer. Hierdie boek is die ideale bron vir die skrywer en spreker. Dit bied antwoorde op vrae en raad vir enige geleentheid.
Publication date: 2018-03-16

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.