Leermiddels
Graad 8

Results 1 to 15 of 87
Sorted by:  Publication date
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071876

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 165
Hierdie oefenboek sal jou taalvaardighede op 'n interaktiewe manier ontwikkel. Dit bevat praktiese taal- en begripsoefeninge, sommer alles-in-een. Dit sal jou taalkennis verryk en jou help om Afrikaans onder die knie te kry. Die lees- en begripsoefeninge in hierdie boek bevat uittreksels uit die jongste jeugboeke en ander tekssoorte vir lekkerleesgenot terwyl jy leer.

Taalstrukture en -konvensies wat in hierdie boek behandel word, sluit in:

klankleer
woordvorming
selfstandige naamwoorde en voornaamwoorde
byvoeglike naamwoorde
werkwoorde en bywoorde
ander woordsoorte soos lidwoorde, voorsetsels en voegwoorde
sinsleer
betekenisleer.
Hierdie oefenboek bied begripstoetse in elke hoofstuk met taaloefeninge wat op afdeling volg. Daar is ook agt hersieningsvraestelle vir toetsvoorbereiding sowel as 'n oefenvraestel vir eksamenvoorbereiding. Die toeganklike opsommings van taalkonvensies en -strukture in Engels en Afrikaans sal jou voorbereid in die Afrikaans-klaskamer maak.

Onthou, hierdie oefenboek bou op die basiese taalstrukture en -konvensies wat jy alreeds begin leer het en ontwikkel jou kennis van Afrikaans as addisionele taal.

Die Best Books Eksamenhulp Graad 9 Taal- en leesoefenboek vir Eerste Addisionele Taal dek die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring.

Die antwoordstel is gratis op www.bestbooks.co.za beskikbaar.

*Ook vir gebruik deur IEB-leerders.
Publication date: 2018-03-09
Click to enlarge
Click to enlarge
9781868631513

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 140
Pythagoras 8 is aanvullend tot die leerders se klaswerk en gewone handboek deurdat dit vir hulle die geleentheid bied om ekstra oefening te kry. Die oefeninge sal hulle ook van groot waarde wees wanneer hulle hersiening doen ter voorbereiding van toetse en eksamens.

Elkeen van die vyf leeruitkomste en die onderafdelings, soos voorgeskryf in die KABV-dokument, word volledig in twee of meer modules gedek . Elke module bestaan uit vier afdelings:

'n Kort bespreking van die belangrikste teorie en tipiese voorbeelde.
Oefening A: Hierdie oefening bestaan uit eenvoudiger probleme om kennis vas te lê
Oefening B: Hierdie oefening bestaan uit meer ingewikkelde probleme om leerders se kennis te verbeter.
Toets: Elke module sluit af met 'n toets. Leerders behoort vir hulle self 'n tydsbeperking te stel wanneer hulle dit beantwoord.. 'n Goeie maatstaf is 1 minuut vir elke punt.
Let wel: Sommige modules het ook 'n Oefening C. Dit is die modules wat baie inligting bevat en is bedoel om die werk 'n bietjie beter saam te vat en beter begrip te bewerkstellig.

Die boek bestaan breedweg uit vier gedeeltes.

Die kort bespreking, oefeninge (vrae) en toetse vir elkeen van die vyf leeruitkomste en onderafdelings vorm die eerste deel van die boek.
Direk hierna volg drie volledige November-eksamenvraestelle.
Volledige antwoorde vir al die oefeninge (vrae) en toetse (met puntetoewysing) volg na die November-eksamenvraestelle.
Na die oefeninge en toetse se antwoorde volg die vraestelle se memorandums met puntetoekennings.
Publication date: 2018-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686673

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 119
Hierdie Graad 8-Wiskunde studiegids bied 'n deeglike inleiding tot kritieke wiskundige konsepte soos Algebra en Meetkunde. Hierdie grondslag is noodsaaklik en deurslaggewend vir die leerder se opbou van kennis en selfvertroue in hierdie uiters belangrike vak.

Hierdie 2 in 1 publikasie sluit in:

Onderwerpgebaseerde Vrae & Antwoorde - om die begrip van teorie, tegnieke & konsepte te ontwikkel
Eksamenvraestelle & Memo's- om die teorie in die praktyk toe te pas
Die eerste afdeling stel elke konsep bekend en ontwikkel die begrip daarvan deur gegradeerde vrae oor elke onderwerp. Omvattende antwoorde vir alle vrae word verskaf, met leiding in die vorm van baie ekstra wenke en raad in inligtingsboksies.

Die tweede afdeling bestaan uit 'n verskeidenheid eksamenvraestelle. Volledige oplossings met ekstra verduidelikings, notas en wenke word verskaf om die leerder se vaardighede in eksamentegniek te ontwikkel.

In hierdie uitdagende vak sal hierdie studiegids vir leerders op alle vlakke van bekwaamheid voordelig wees.
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415422489

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 200
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415421161

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 157
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415421178

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 125
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415421185

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 200
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415422021

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 157
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415422038

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 200
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415419267

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 157
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415422472

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 162
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415422144

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 162
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415422151

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 200
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415419298

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 157
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415420836

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 200
Publication date: 2015-12-01

© All Rights Reserved 2017
A Product of CEIT Development