Leermiddels
Graad 11

Results 1 to 15 of 118
Sorted by:  Publication date
Click to enlarge
Click to enlarge
9781868631438

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 140
Fisichem 11 (KABV) dek die hele sillabus in 13 hoofstukke. In hierdie hoofstukke spreek ons eers die basiese aspekte aan wat leerders moet bemeester. Waar van toepassing, word inhoude uit vroeëre grade hersien. Daar word van 'n verskeidenheid vraagtipes gebruik gemaak om leerders se kennis, vaardighede en ander vermoëns te assesseer. Ons het probeer om die vrae op só 'n wyse te orden dat hulle progressief meer uitdagend word. VOLLEDIGE ANTWOORDE word vir AL die vrae in die tweede helfte van die boek verskaf.

Neem asseblief kennis dat die hoofstukke in FISICHEM 11 in dieselfde volgorde gerangskik is as wat deur die CAPS dokument voorgeskryf word. Die Fisika-onderwerpe word dus nie saam in een afdeling van die boek gegroepeer nie en daarna al die Chemie-onderwerpe in 'n ander afdeling nie (of omgekeerd).

Omdat sommige van die afdelings ook in die Matriekeindeksamen geëksamineer word, het ons hierdie hoofstukke duidelik gemerk en is dit ook baie belangrik dat leerders nie aan die einde van Gr. 11 hierdie boeke sal weggee of verkoop nie.
Publication date: 2018-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781868631452

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 140
'n Uitstekende, baie omvattende studiegids wat al die wiskunde bevat wat leerders behoort te bemeester voordat hulle na hulle finale skooljaar aanbeweeg. HIERDIE IS 'N MOET-HÊ VIR ALLE GRAAD 11 & 12 LEERDERS. Die boek sluit baie vrae en antwoorde in oor al die VRAESTEL 1 onderwerpe, nl. Algebra (Uitdrukkings, Vergelykings en ongelykhede), Eksponente en Wortelvorme, Die Kwadratiese Funksie, Getalpatrone en Rye, Finansies Groei en Afname, Funksies en Waarskynlikheid asook al die VRAESTEL 2 onderwerpe, nl. Statistiek, Analitiese Meetkunde, Trigonometrie, Euklidiese Meetkunde en Meting.
Publication date: 2018-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558383

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 169
Hierdie 3 in 1 studiegids dek die Graad 11 KABV-kurrikulum en sluit die volgende in: Omvattende Notas per Kwartaal, Vrae per Kwartaal en Volledige Antwoorde plus 2 Eksamenvraestelle & Memo's. Besigheidstudies vereis beide kennis en probleemoplossing: Die verduidelikings en illustrasies in hierdie boek vereenvoudig konsepte en help met begrip en gevallestudies wys leerders hoe om probleemoplossingstegnieke te implementeer. Die boek bied uitstekende ondersteuning vir alle leerders, ongeag hul vermoe, en die puntsgewyse styl en tabelformaat maak die inhoud meer toeganklik. Dit sal aan leerders alles bied wat hulle nodig het om in hierdie toenemend relevante en interessante vak, hul beste te bereik.
Publication date: 2016-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776071548

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 150
Best Books Studiewerkgids: My Japan Hoe goed ken jy jou voorgeskrewe drama? Hierdie studiewerkgids is spesiaal saamgestel volgens die KABV om leerders te help om My Japan, die voorgeskrewe drama vir Graad 11 Huistaal, ten volle te verstaan en te geniet.  Word elke jaar gekoop. Agtergrond - mites/self-sny-subtema/tsoenami van 2011/Goth-subkultuur/kalligrafie in drama. Opsommings/vrae van tonele. Leer karakters ken. Bespreking van die drama. Post-leesverrykingsaktiwiteite. Konsepvraestel.
Publication date: 2016-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781316508541

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 220
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781316508558

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 340
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558307

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 169
Hierdie 3 in 1 studiegids bied 'n gegronde oorgang tussen die basiese konsepte wat in Graad 10 Wiskundige Geletterdheid behandel is en die vaardighede wat nodig is vir die Graad 11-eindeksamen.

Dit bevat:

Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde in al 7 onderwerpe
Oefeninge en 'Toets jou Begrippe' vir elke onderwerp
Gedetailleerde Antwoorde met Verduidelikings & nuttige wenke
Hierdie boek is volgepak met inhoud, toepassings en assessering en sal tuis en in die klaskamer baie goed gebruik kan word. 'n Toeganklike, logiese benadering maak die leerervaring makliker. Die rangskikking en aanbieding van die materiaal gekombineer met verduidelikende notas, motiveer leerders om hul vaardigheid in hierdie kernvak te verbeter.

Die uitgebreide reeks vrae fokus daarop om vaardighede te ontwikkel om wiskundige probleme in die werklike lewe, binne die raamwerk van die KABV-kurrikulum, aan te pak. Leerders word toegerus om uitdagende vrae met selfvertroue en insig te benader.

Al verskil hul vermoëns en leerstyle, sal alle Graad 11-leerders hierdie boek as 'n treffer ervaar.
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928330752

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 110
X-kit Presteer Letterkunde Studiegidse maak die nasionale voorgeskrewe romans, dramas, kortverhale en gedigte meer toeganklik vir leerders. Dit verskaf kontekstuele inligting, karakterbeskrywings, volledige ontleding van temas, asook spesifieke eksamenriglyne.
Publication date: 2016-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776070077

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 178
Hierdie gids is saamgestel volgens die voorskrifte van die KABV vir Graad 11 Huistaal. Die studiewerkgids sal leerders help om die roman se inhoud en struktuur te verstaan en om sinvol vir die eksamen voor te berei. Die gids bevat breedvoerige besprekings en toepassing van literêre begrippe vir die genre, kontekstuele vrae volgens kognitiewe vlakke, inhoudsvrae vir afronding vir die eksamen, onderwerpe en riglyne vir literêre opstelle, en verrykingsaktiwiteite om die leerder se belangstelling in en waardering vir die roman aan te wakker.

Die studiewerkgids bevat die volgende:

- in-diepte bespreking en toepassing van struktuur, styl, intrige, verteller en vertellersperspektief, karakter en karakterisering, konflik, milieu, tyd, verteller, tema en motiewe;
- kontekstualisering van die verhaal;
- pre-lees, tydens lees en post-lees wat toeligting, ontleding en vrae insluit;
- 'n kort opsomming van elke hoofstuk en kontekstuele vrae (met spasie vir leerderantwoorde) wat fokus op begrip van die inhoud van die verhaal;
- volledige woordverklarings; en
- toetse vir formele assessering/assesseringstake.
Publication date: 2016-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920378929

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 95
Mathematics tests with complete answers, as required by CAPS for Grade 11 learners.

Wiskunde toetse met volledige antwoorde, soos verlang deur CAPS vir Graad 11 leerders

Topics:

Term 1
1. Exponents and Surds
2. Equations
3. Inequalities
4. Algebraic expressions and the nature of the roots of quadratic expressions
5. Number Sequences and Diagram patterns

Term 2
6. Analytical Geometry
7. Graphs of Algebraic functions
8. Trigonometry
9. Trig. identities and equations involving identities
10. Trig. graphs

Term 3
11. Surface area & volume
12. Euclidian Geometry
13. The solution of triangles
14. Financial matters
15. Probability

Term 4
16. Statistics
17. Revision

Kwartaal 1
1. Eksponente en Wortelgetalle
2. Vergelykings
3. Ongelykhede
4. Algebraïese uitdrukkings en die aard van die wortels van kwadratiese vergelykings
5. Getalrye en Diagrampatrone

Kwartaal 2
6. Analitiese Meetkunde
7. Grafieke van Algebraïese funksies
8. Trigonometrie
9. Trig. identiteite en vergelykings wat identiteite behels
10. Trig. grafieke

Kwartaal 3
11. Buite-oppervlakte & volume
12. Euklidiese Meetkunde
13. Die oplossing van driehoeke
14. Finansiële sake
15. Waarskynlikheid

Kwartaal 4
16. Statistiek
17. Hersiening
Publication date: 2016-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928330776

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 90
X-kit Presteer Letterkunde Studiegidse maak die nasionale voorgeskrewe romans, dramas, kortverhale en gedigte meer toeganklik vir leerders. Dit verskaf kontekstuele inligting, karakterbeskrywings, volledige ontleding van temas, asook spesifieke eksamenriglyne.
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928330738

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 110
X-kit Presteer Letterkunde Studiegidse maak die nasionale voorgeskrewe romans, dramas, kortverhale en gedigte meer toeganklik vir leerders. Dit verskaf kontekstuele inligting, karakterbeskrywings, volledige ontleding van temas, asook spesifieke eksamenriglyne.
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9780636184756

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 108
Al die gedigte, voorbeelde van eksamenvrae met memorandum en antwoorde.
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415436684

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 197
Publication date: 2015-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781415436691

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 204
Publication date: 2015-12-01

© All Rights Reserved 2017
A Product of CEIT Development