Leermiddels
Graad 12

Results 1 to 15 of 183
Sorted by:  Publication date
Click to enlarge
Click to enlarge
9781868631490

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 140
Fisichem 12 (KABV) dek die hele sillabus in 13 hoofstukke. In hierdie hoofstukke spreek ons eers die basiese aspekte aan wat leerders moet bemeester. Waar van toepassing, word inhoude uit vroeëre grade hersien. Daar word van 'n verskeidenheid vraagtipes gebruik gemaak om leerders se kennis, vaardighede en ander vermoëns te assesseer. Ons het probeer om die vrae op só 'n wyse te orden dat hulle progressief meer uitdagend word. VOLLEDIGE ANTWOORDE word vir AL die vrae in die tweede helfte van die boek verskaf.

Neem asseblief kennis dat die hoofstukke in FISICHEM 12 in dieselfde volgorde gerangskik is as wat deur die KABV (CAPS) dokument voorgeskryf word. Die Fisika-onderwerpe word dus nie saam in een afdeling van die boek gegroepeer nie en daarna al die Chemie-onderwerpe in 'n ander afdeling nie (of omgekeerd).
Publication date: 2018-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568948

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 169
Hierdie 3 in 1 studiegids is in ooreenstemming met die kurrikulum soos in die KABV vervat en die nuutste Eksamenriglyne opgestel. Dit dek die volgende 4 vaardighede:

Luister en Praat
Lees en Kyk
Skryf en Aanbied
Taalstrukture en -konvensies
Dit bied die volgende:

Breedvoerige Notas oor elk van die 4 vaardighede
Vrae en Antwoorde (Toets Jou Kennis) oor elk van die 4 vaardighede
5 Eksamenvraestelle en -memo's (Taal
Interessante, aktuele en inspirerende voorbeeldtekste word deurgaans voorsien om meer spesifieke vaardighede te ontwikkel. Die logiese uitleg en voorbeelde help met begrip en toeganklikheid van die kurrikuluminhoud.

Die Vrae en Antwoorde (Toets Jou Kennis), sowel as die 5 Eksamenvraestelle en -memo's, bied 'n gestruktureerde oorsig en vaslegging vir doeltreffende eksamenvoorbereiding.

Hierdie studiegids sal leerders in staat stel om Afrikaans EAT met selfvertroue te bemeester.
Publication date: 2017-11-30
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776070107

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 147
Best Books Studiewerkgids: Fiela se kind - die drama Hierdie studiewerkgids is spesiaal saamgestel om leerders te help om Fiela se kind - die drama, die voorgeskrewe drama vir Graad 12 Eerste Addisionele Taal, ten volle te verstaan en te geniet. Dit is 'n werkboek - leerders vul vrae in die boek in.- Word elke jaar gekoop. - Opsommings van tonele. - Engelse vertalings. - Engelse opsommings. - Kontekstuele vrae. - Bespreking van die drama. - Post-leesverrykingsaktiwiteite. - 'n Konsepvraestel.
Publication date: 2017-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776070114

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 165
Hierdie studiewerkgids is saamgestel volgens die voorskrifte van die KABV vir VOO vir Afrikaans Gr 11 EAT. Die studiewerkgids sal leerders help om die roman se inhoud te verstaan en om sinvol vir die eksamen voor te berei. 'n Verskeidenheid van aktiwiteite is ingelsuit om die leerder se belangstelling in die roman aan te wakker wat hul begrip en waardering vir Afrikaanse letterkunde sal bevorder.
Publication date: 2017-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776070121

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 190
Hierdie studiewerkgidse is spesiaal saamgestel om leerders in Gr 12 te help om hulle voorgeskrewe letterkundewerk ten volle te verstaan en te geniet. Soos die naam sê, is dit nie net 'n gids wat inhoud opsom, vertaal en bespreek nie, maar ook 'n werkboek waarin leerders aantekeninge kan maak. Dit maak hersiening vir die eksamen makliker en hou waardevolle notas bymekaar in een boek. Saamgestel volgens die KABV.
Publication date: 2017-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781776070091

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 150
Hoe goed ken jy jou voorgeskrewe poësiebloemlesing? Verstaan jy die inhoud en struktuur van jou gedigte? Is jy reg om eksamen te skryf daaroor? Hierdie studiewerkgids is spesiaal saamgestel om leerders te help om Verskuns vir Eerste Addisionele Taal, die voorgeskrewe poësiebloemlesing vir Graad 12 Afrikaans Eerste Addisionele Taal, ten volle te verstaan en te geniet.

Dit voldoen aan die voorskrifte van die Kurrikulum- en assesseringsbeleidsverklaring (KABV) en al die belangrikste aspekte van elke gedig word daarin gedek - in taal wat leerders verstaan.

Onthou! Die gids kan nie op sy eie gebruik word nie, want daar word die hele tyd na die poësiebloemlesing verwys.

Wat maak ons studiewerkgidse anders?
Hierdie studiewerkgids is deel van 'n reeks. Soos die naam sê, is dit nie net 'n gids wat inhoud opsom, vertaal en bespreek nie, maar ook 'n werkboek waarin leerders aantekeninge kan maak.
Publication date: 2017-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568818

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 169
Hierdie 3 in 1 studiegids is in ooreenstemming met die nuutste Nasionale Eksamenriglyne geskryf en dek alle aspekte van die KABV-kurrikulum.

Dit bevat:

- Omvattende Notas per Kwartaal
- Moontlike Eksamenvrae oor elke onderwerp
- Antwoorde op alle vrae
plus 'n Eksamenvraestel en Memo

Hierdie boek bied die studiemateriaal in 'n toeganklike, georganiseerde, puntsgewyse formaat, met diagramme, tabelle en wenke, wat elke leerderstyl sal pas.

Eksamenvrae uit onlangse KABV-eksamens, aan die einde van elke onderwerp, help leerders om hul begrip te toets en hul vaardighede te oefen.

'n Waardevolle hulpmiddel om topsimbole in Besigheidstudies te behaal.
Publication date: 2016-08-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928330103

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 90
X-kit Presteer Letterkunde Studiegidse maak die nasionale voorgeskrewe romans, dramas, kortverhale en gedigte meer toeganklik vir leerders. Dit verskaf kontekstuele inligting, karakterbeskrywings, volledige ontleding van temas, asook spesifieke eksamenriglyne.
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781316508572

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 303
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781316508589

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 293
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781107435797

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 99
SLAAG Geografie se volledige oorsig van die Graad 12 Geografie-kurrikulum sal jou help om vir 'n suksesvolle eindeksamen voor te berei.

Hierdie gids voorsien jou van:
volledige beskrywings van belangrike konsepte en prosesse, geleenthede om kaarte, illustrasies en grafieke te interpreteer
voorbereidingsaktiwiteite vir die eksamen, eksamenwenke.

Graad 12 Geografie kort en kragtig saamgevat!

Ander Graad 12-titels in die SLAAG-reeks:
Fisiese Wetenskappe, Landbouwetenskappe, Lewenswetenskappe, Rekeningkunde, Wiskunde
Wiskundige Geletterdheid

Graad 12-titels beskikbaar in die PASS-reeks.
Accounting, Agricultural Sciences, English, Geography, IsiXhosa, IsiZulu, Life Sciences, Mathematics, Mathematical Literacy, Physical Sciences
Romeo and Juliet, Sepedi, Sesotho, Setswana, Siswati
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568832

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 169
Hierdie omvattende studiegids dek die Graad 12 KABV-kurrikulum en is volgens die nuutste Eksamenriglyne geskryf. Dit bied.

- Omvattende Notas per Kwartaal
- Uitgewerkte Voorbeelde
- Onderwerpgebaseerde Vrae & Antwoorde
- Kwartaalgebaseerde Vrae & Antwoorde
- Oorspronklike Eksamenvraestelle & -memo's

In hierdie boek word 'n duidelike oorsig oor elke kwartaal en onderwerp gegee, wat die manier hoe hierdie uitdagende Graad 12-vak beskou word, verryk.

Die duidelikheid van die verduidelikings en illustrasies maak dit vir leerders met verskillende vermoëns en kennisvlakke moontlik om die kernkonsepte van hierdie fassinerende en relevante vak baas te raak.

Die noukeurig, gegradeerde vrae brei leerders se eksamenvaardighede en insig in die vak uit en motiveer hulle om uit te blink.
Publication date: 2016-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928330073

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 90
X-kit Presteer Letterkunde Studiegidse maak die nasionale voorgeskrewe romans, dramas, kortverhale en gedigte meer toeganklik vir leerders. Dit verskaf kontekstuele inligting, karakterbeskrywings, volledige ontleding van temas, asook spesifieke eksamenriglyne.
Publication date: 2016-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781775957584

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 75
Publication date: 2016-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920378912

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 135
Hierdie boek is 'n moet vir alle Graad 12 Wiskunde leerlinge wat effektiewe hersiening wil doen vir die November eksamens.
In elk van die 14 afdelings is daar:
beknopte teorie opsommings van definisies, formules en stellings.
uitstekende voorbeelde wat die kern aspekte van elke onderwerp dek.
genoeg oefeninge wat gegradeerde vrae bevat. Die vrae sal verseker dat die leerling deeglik hersiening doen om sodoende 'n positiewe eksamen uitkoms te verseker.
volledige antwoorde in 'n aparte boekie.
Publication date: 2016-01-01

© All Rights Reserved 2017
A Product of CEIT Development