●●● FREE COURIER DELIVERY ON ORDERS OVER R450 WITHIN RSA BORDERS ●●●

Search results: The Answer Series

Results 76 to 90 of 95
Sorted by:  Publication date
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686567

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 199
This book is PART 1 of a SET of 2 IEB Grade 12 Life Sciences books that are SAGS 2015 compliant and together effectively cover all Strands of the IEB Grade 12 curriculum.

This PART 1 study guide contains the following 2 Knowledge Strands:

Life at the Molecular, Cellular and Tissue level
Diversity, Change and Continuity
PART 1 is supplemented by PART 2 which contains the remaining 2 Strands:

Environmental Studies
Life Processes in Plants and Animals
In 2016 the Strand selected for assessment in PAPER II is 'Environmental Studies'. The other 3 Strands will be assessed in PAPER I. (The selection is not the same each year. IEB candidates need to be sure that they are duly informed in this regard.)

Both PART 1 and PART 2 Grade 12 study guides offer:

Comprehensive NOTES per module
Questions, 'Rapid fires' per module
Detailed memos
These 3 in 1 study guides offer thoroughly researched, NEW material which is relevant, accessible and enjoyable. The subject material is logically organised and offers simple outlines, comprehensive summaries and clear diagrams which enhance the overall impact of the books.

The wide range of graded questions and answers, and 'rapid fires', enable learners to master the subject and to excel in their final examinations.
Publication date: 2016-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568818

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
Hierdie 3 in 1 studiegids is in ooreenstemming met die nuutste Nasionale Eksamenriglyne geskryf en dek alle aspekte van die KABV-kurrikulum.

Dit bevat:

- Omvattende Notas per Kwartaal
- Moontlike Eksamenvrae oor elke onderwerp
- Antwoorde op alle vrae
plus 'n Eksamenvraestel en Memo

Hierdie boek bied die studiemateriaal in 'n toeganklike, georganiseerde, puntsgewyse formaat, met diagramme, tabelle en wenke, wat elke leerderstyl sal pas.

Eksamenvrae uit onlangse KABV-eksamens, aan die einde van elke onderwerp, help leerders om hul begrip te toets en hul vaardighede te oefen.

'n Waardevolle hulpmiddel om topsimbole in Besigheidstudies te behaal.
Publication date: 2016-08-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558116

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 199
This Grade 10 Life Science IEB study guide was written according to the IEB SAGS document and covers all Strands of the curriculum.

It offers:

Comprehensive NOTES per module
Questions and 'Rapid fires' per module
Detailed memos
This book forms an essential grounding for many topics that will be developed further in Grade 11 and 12.

The logically organised units provide clear outlines with extensive detail to master the content of the Grade 10 curriculum.

The illustrations and the range of questions and answers advance the learner through various levels of comprehension at their own pace. The 'Rapid fire' questions at the end of each module test and ensure the consolidation of essential terminology.

Working through the material systematically, and throughout the year, will enable learners to excel in this subject.
Publication date: 2016-08-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558383

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 219
Hierdie 3 in 1 studiegids dek die Graad 11 KABV-kurrikulum en sluit die volgende in: Omvattende Notas per Kwartaal, Vrae per Kwartaal en Volledige Antwoorde plus 2 Eksamenvraestelle & Memo's. Besigheidstudies vereis beide kennis en probleemoplossing: Die verduidelikings en illustrasies in hierdie boek vereenvoudig konsepte en help met begrip en gevallestudies wys leerders hoe om probleemoplossingstegnieke te implementeer. Die boek bied uitstekende ondersteuning vir alle leerders, ongeag hul vermoe, en die puntsgewyse styl en tabelformaat maak die inhoud meer toeganklik. Dit sal aan leerders alles bied wat hulle nodig het om in hierdie toenemend relevante en interessante vak, hul beste te bereik.
Publication date: 2016-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928354758

Leermiddels: Graad 9

Leermiddels  -  Graad 9
R 199
Hierdie 3 in 1 KABV studiegids neem een van die mees uitdagende vakke in Graad 9 en bied die inhoud op 'n aanloklike, maklik toeganklike manier aan.

Die drie modules is in duidelik afgebakende onderwerpe van hanteerbare grootte gerangskik, en bied:

Verduidelikende Notas
Voorbeelde, Aktiwiteite en 'n Eksamenvraestel
Gedetailleerde Antwoorde en 'n Templaatboek (fotokopieerbaar)
Die logiese benadering en duidelikheid van die notas lei die leerder met gegradeerde vrae en antwoorde met verduidelikings deur elke inhoudsarea om deurlopende selfassessering te bied.

Eenvoudige, leerdervriendelike diagramme plaas die inhoud in konteks. Leerders word in elke module gehelp om die inhoud in perspektief te sien en hul vaardighede te bemeester.

Hierdie studiegids bied 'n kragtige inleiding tot Rekeningkunde, Ekonomie en Besigheidstudies in die hoër grade. Onderwysers en leerders, op verskillende vlakke van belangstelling en begrip, sal hierdie boek as 'n wenner beskou.
Publication date: 2017-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568931

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
This book, structured according to the CAPS curriculum, covers the following 4 skills:

Listening and Speaking
Reading and Viewing
Writing and Presenting
Language Structures and Conventions.
It offers:

Comprehensive Notes on each of these 4 skills
Exercises with answers on each of the skills
Sample Paper 1's and Memos (DBE and IEB)
The book caters for learners writing both the DBE (National) exams and the IEB exams, and offers an original DBE-style Paper 1 and an original IEB-style Paper I.

The notes and exercises are very comprehensive, focusing on one thing at a time so that learners consciously engage with specific aspects of the English language.

Examples are given for the written texts that a learner might have to produce in an exam, as well as many of the spoken texts that will be assessed. Specific attention is given to the use of PowerPoint slides in formal speeches.

A colour CD with PowerPoint slides on the prepared speech and visual literacy is available to teachers using this book in the classroom.

Teachers who choose this book might also find it beneficial to start using it with their Grade 11s.
Publication date: 2017-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928354734

Education: Grade 9

Education  -  Grade 9
R 199
This 3 in1 CAPS study guide takes one of the most challenging subjects in Grade 9 and presents the content in an appealing, easy-to-access style.

The three modules are arranged in clearly defined, bite-sized topics and offer:

Explanatory Notes
Examples, Activities and an Exam Paper
Detailed Answers and a photocopiable Template Book
The logical approach and clarity of the notes guide the learner through each content area with graded questions and annotated answers to provide ongoing self-assessment.

Simple, learner-friendly diagrams put the material into context. Learners are empowered to gain perspective and master their skills in each module.

This study guide provides a potent introduction to Accounting, Economics and Business Studies in the higher grades. Teachers and learners of varying levels of interest and understanding will find this book a winner.
Publication date: 2017-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568900

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
This CAPS study guide highlights how political and economic forces have influenced the course of history. It uses the Cold War and its aftermath as the thread that links up all six of the matric topics. Nevertheless, it is careful to show a range of perspectives, and to show how the same events can be seen through different lenses.

For each of the six topics, this study guide offers:

useful definitions
comprehensive notes with revealing quotations
illustrations of people, places and events
diagrams, tables and maps that make relationships and comparisons explicit
visual summaries for the easy recall of key points
source-based questions and answers, and
essay questions, with notes on how to respond, as well as example essays.
The book also includes useful exam guidance and a practice exam, with answers and example essays. However, it is important to note that the essays in this book are not 'model essays' to be learnt. They are included to demystify what is required to achieve a high mark. We hope that after reading them learners will understand the requirements of the essay genre, and be better equipped to express their own opinions within an essay format.

All the pictures in the book are available as part of our PowerPoint presentations, which can be downloaded for free from our website (www.theanswer.co.za). Teachers who order books for their class can also request these PowerPoint presentations to be sent to them on a CD.

Note to IEB learners: While all the practice questions in this book come from DBE (National) exams, the comprehensive notes will still benefit learners who are preparing for the IEB exam.
Publication date: 2017-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568948

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
Hierdie 3 in 1 studiegids is in ooreenstemming met die kurrikulum soos in die KABV vervat en die nuutste Eksamenriglyne opgestel. Dit dek die volgende 4 vaardighede:

Luister en Praat
Lees en Kyk
Skryf en Aanbied
Taalstrukture en -konvensies
Dit bied die volgende:

Breedvoerige Notas oor elk van die 4 vaardighede
Vrae en Antwoorde (Toets Jou Kennis) oor elk van die 4 vaardighede
5 Eksamenvraestelle en -memo's (Taal
Interessante, aktuele en inspirerende voorbeeldtekste word deurgaans voorsien om meer spesifieke vaardighede te ontwikkel. Die logiese uitleg en voorbeelde help met begrip en toeganklikheid van die kurrikuluminhoud.

Die Vrae en Antwoorde (Toets Jou Kennis), sowel as die 5 Eksamenvraestelle en -memo's, bied 'n gestruktureerde oorsig en vaslegging vir doeltreffende eksamenvoorbereiding.

Hierdie studiegids sal leerders in staat stel om Afrikaans EAT met selfvertroue te bemeester.
Publication date: 2017-11-30
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928404163

Education: Grade 9

Education  -  Grade 9
R 209
The Grade 9 Maths Companion Workbooks are comprehensive and creative in their coverage of the CAPS curriculum. They are a valuable tool for both the learner and the teacher. These workbooks help to ensure that all learners are brought up to a common standard, filling all gaps that may have opened in their mathematical content
Publication date: 2020-12-30
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928404187

Education: Grade 9

Education  -  Grade 9
R 399
The Grade 9 Maths Companion Workbooks are comprehensive and creative in their coverage of the CAPS curriculum. They are a valuable tool for both the learner and the teacher. These workbooks help to ensure that all learners are brought up to a common standard, filling all gaps that may have opened in their mathematical content
This book contains of 3 books in a set
Publication date: 2020-12-30
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928404385

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
This 2in1 study guide presents the challenging content material of Grade 12 Agricultural Sciences in an easy-to-use format that stimulates consistent
Publication date: 2020-12-30
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928404392

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
Hierdie 2 in 1-studigids bied die uitdagende inhoud van Graad 12 Landbouwetenskappe in 'n maklik-om-te-gebruikformaat aan, wat deurlopende hersiening sowel as vaslegging voor die eksamen aanmoedig. Soos jy metodies deur hierdie studiegids werk, sal jy al beter voorbereid raak om in jou eksamens uitstekende punte te behaal.
Publication date: 2020-12-30
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928404446

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 219
This Grade 11 English Home Language 3in1 study guide offers a full walkthrough for learners writing both the DBE (National) exams and the IEB exams, and offers an original DBE-style Paper 1 and an original IEB-style Paper I. The book is organised into bite sized, manageable chunks, focusing on one thing at a time so that you can confidently explore and begin to master the four main skills - Listening & Speaking; Reading & Viewing; Writing & Presenting; Language Structures & Conventions. Key Features:

Comprehensive, memorable notes on each of the 4 skills
Carefully selected exercises with full answers on each of the skills
Sample paper 1's and memos (DBE and IEB)
Publication date: 2020-12-30
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928405245

Education: Grade 9

Education  -  Grade 9
R 199
This Grade 9 Natural Sciences handbook and study guide is a major newcomer to our Sciences range that will prove invaluable in unpacking a challenging curriculum. It includes:
Comprehensive Skills Section
Organised, easy-to-follow Notes
Topic-based Questions
Detailed Answers
Key Features:
Skills section:
a step-by-step explanation of the scientific investigation
an illustrated summary of representing data (tables/graphs/diagrams)
worked example of a scientific investigation question
expanded Action Verbs list to identify the focal point of questions
clear, self-explanatory diagrams with annotated labels
enrichment snippets to stimulate discussion
visual summary flow diagrams
extensive range of questions with detailed answers
tips and teacher-talk boxes to provide context and clarity
This study buddy establishes a solid groundwork for success in Life Sciences and Physical Sciences. It motivates independent learning, avoids the rooting of common misconceptions and develops confidence in tackling scientific material.
Publication date: 2021-06-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.