●●● FREE COURIER DELIVERY ON ORDERS OVER R450 WITHIN RSA BORDERS ●●●

Search results: The Answer Series

Results 16 to 30 of 95
Sorted by:  Publication date
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928354758

Leermiddels: Graad 9

Leermiddels  -  Graad 9
R 199
Hierdie 3 in 1 KABV studiegids neem een van die mees uitdagende vakke in Graad 9 en bied die inhoud op 'n aanloklike, maklik toeganklike manier aan.

Die drie modules is in duidelik afgebakende onderwerpe van hanteerbare grootte gerangskik, en bied:

Verduidelikende Notas
Voorbeelde, Aktiwiteite en 'n Eksamenvraestel
Gedetailleerde Antwoorde en 'n Templaatboek (fotokopieerbaar)
Die logiese benadering en duidelikheid van die notas lei die leerder met gegradeerde vrae en antwoorde met verduidelikings deur elke inhoudsarea om deurlopende selfassessering te bied.

Eenvoudige, leerdervriendelike diagramme plaas die inhoud in konteks. Leerders word in elke module gehelp om die inhoud in perspektief te sien en hul vaardighede te bemeester.

Hierdie studiegids bied 'n kragtige inleiding tot Rekeningkunde, Ekonomie en Besigheidstudies in die hoër grade. Onderwysers en leerders, op verskillende vlakke van belangstelling en begrip, sal hierdie boek as 'n wenner beskou.
Publication date: 2017-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558383

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 219
Hierdie 3 in 1 studiegids dek die Graad 11 KABV-kurrikulum en sluit die volgende in: Omvattende Notas per Kwartaal, Vrae per Kwartaal en Volledige Antwoorde plus 2 Eksamenvraestelle & Memo's. Besigheidstudies vereis beide kennis en probleemoplossing: Die verduidelikings en illustrasies in hierdie boek vereenvoudig konsepte en help met begrip en gevallestudies wys leerders hoe om probleemoplossingstegnieke te implementeer. Die boek bied uitstekende ondersteuning vir alle leerders, ongeag hul vermoe, en die puntsgewyse styl en tabelformaat maak die inhoud meer toeganklik. Dit sal aan leerders alles bied wat hulle nodig het om in hierdie toenemend relevante en interessante vak, hul beste te bereik.
Publication date: 2016-12-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558116

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 199
This Grade 10 Life Science IEB study guide was written according to the IEB SAGS document and covers all Strands of the curriculum.

It offers:

Comprehensive NOTES per module
Questions and 'Rapid fires' per module
Detailed memos
This book forms an essential grounding for many topics that will be developed further in Grade 11 and 12.

The logically organised units provide clear outlines with extensive detail to master the content of the Grade 10 curriculum.

The illustrations and the range of questions and answers advance the learner through various levels of comprehension at their own pace. The 'Rapid fire' questions at the end of each module test and ensure the consolidation of essential terminology.

Working through the material systematically, and throughout the year, will enable learners to excel in this subject.
Publication date: 2016-08-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568818

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 219
Hierdie 3 in 1 studiegids is in ooreenstemming met die nuutste Nasionale Eksamenriglyne geskryf en dek alle aspekte van die KABV-kurrikulum.

Dit bevat:

- Omvattende Notas per Kwartaal
- Moontlike Eksamenvrae oor elke onderwerp
- Antwoorde op alle vrae
plus 'n Eksamenvraestel en Memo

Hierdie boek bied die studiemateriaal in 'n toeganklike, georganiseerde, puntsgewyse formaat, met diagramme, tabelle en wenke, wat elke leerderstyl sal pas.

Eksamenvrae uit onlangse KABV-eksamens, aan die einde van elke onderwerp, help leerders om hul begrip te toets en hul vaardighede te oefen.

'n Waardevolle hulpmiddel om topsimbole in Besigheidstudies te behaal.
Publication date: 2016-08-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686567

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 199
This book is PART 1 of a SET of 2 IEB Grade 12 Life Sciences books that are SAGS 2015 compliant and together effectively cover all Strands of the IEB Grade 12 curriculum.

This PART 1 study guide contains the following 2 Knowledge Strands:

Life at the Molecular, Cellular and Tissue level
Diversity, Change and Continuity
PART 1 is supplemented by PART 2 which contains the remaining 2 Strands:

Environmental Studies
Life Processes in Plants and Animals
In 2016 the Strand selected for assessment in PAPER II is 'Environmental Studies'. The other 3 Strands will be assessed in PAPER I. (The selection is not the same each year. IEB candidates need to be sure that they are duly informed in this regard.)

Both PART 1 and PART 2 Grade 12 study guides offer:

Comprehensive NOTES per module
Questions, 'Rapid fires' per module
Detailed memos
These 3 in 1 study guides offer thoroughly researched, NEW material which is relevant, accessible and enjoyable. The subject material is logically organised and offers simple outlines, comprehensive summaries and clear diagrams which enhance the overall impact of the books.

The wide range of graded questions and answers, and 'rapid fires', enable learners to master the subject and to excel in their final examinations.
Publication date: 2016-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686574

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 199
This book is PART 2 of a SET of 2 IEB Grade 12 Life Sciences books that are SAGS 2015 compliant and together effectively cover all Strands of the IEB Grade 12 curriculum.

This PART 2 study guide contains the following 2 Knowledge Strands:

Environmental Studies
Life Processes in Plants and Animals
This book supplements PART 1 which contains the remaining 2 Strands:

Life at the Molecular, Cellular and Tissue level
Diversity, Change and Continuity
In 2016 the Strand selected for assessment in PAPER II is 'Environmental Studies'. The other 3 Strands will be assessed in PAPER I. (The selection is not the same each year. IEB candidates need to be sure that they are duly informed in this regard.)

Both PART 1 and PART 2 Grade 12 study guides offer:

Comprehensive NOTES per module
Questions, 'Rapid fires' per module
Detailed memos
These 3 in 1 study guides tackle challenging content in a clear, easy-to-follow style.

The notes provide extensive coverage of the IEB curriculum as well as enrichment. They are accessible to learners of different abilities and processing styles.

The wide range of graded questions and answers, and rapid fires, enable learners to master the subject material and to excel in their final examinations.
Publication date: 2016-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558307

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 219
Hierdie 3 in 1 studiegids bied 'n gegronde oorgang tussen die basiese konsepte wat in Graad 10 Wiskundige Geletterdheid behandel is en die vaardighede wat nodig is vir die Graad 11-eindeksamen.

Dit bevat:

Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde in al 7 onderwerpe
Oefeninge en 'Toets jou Begrippe' vir elke onderwerp
Gedetailleerde Antwoorde met Verduidelikings & nuttige wenke
Hierdie boek is volgepak met inhoud, toepassings en assessering en sal tuis en in die klaskamer baie goed gebruik kan word. 'n Toeganklike, logiese benadering maak die leerervaring makliker. Die rangskikking en aanbieding van die materiaal gekombineer met verduidelikende notas, motiveer leerders om hul vaardigheid in hierdie kernvak te verbeter.

Die uitgebreide reeks vrae fokus daarop om vaardighede te ontwikkel om wiskundige probleme in die werklike lewe, binne die raamwerk van die KABV-kurrikulum, aan te pak. Leerders word toegerus om uitdagende vrae met selfvertroue en insig te benader.

Al verskil hul vermoëns en leerstyle, sal alle Graad 11-leerders hierdie boek as 'n treffer ervaar.
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686673

Leermiddels: Graad 8

Leermiddels  -  Graad 8
R 199
Hierdie Graad 8-Wiskunde studiegids bied 'n deeglike inleiding tot kritieke wiskundige konsepte soos Algebra en Meetkunde. Hierdie grondslag is noodsaaklik en deurslaggewend vir die leerder se opbou van kennis en selfvertroue in hierdie uiters belangrike vak.

Hierdie 2 in 1 publikasie sluit in:

Onderwerpgebaseerde Vrae & Antwoorde - om die begrip van teorie, tegnieke & konsepte te ontwikkel
Eksamenvraestelle & Memo's- om die teorie in die praktyk toe te pas
Die eerste afdeling stel elke konsep bekend en ontwikkel die begrip daarvan deur gegradeerde vrae oor elke onderwerp. Omvattende antwoorde vir alle vrae word verskaf, met leiding in die vorm van baie ekstra wenke en raad in inligtingsboksies.

Die tweede afdeling bestaan uit 'n verskeidenheid eksamenvraestelle. Volledige oplossings met ekstra verduidelikings, notas en wenke word verskaf om die leerder se vaardighede in eksamentegniek te ontwikkel.

In hierdie uitdagende vak sal hierdie studiegids vir leerders op alle vlakke van bekwaamheid voordelig wees.
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686529

Education: Grade 9

Education  -  Grade 9
R 199
This Grade 9 publication offers extremely thorough and plentiful practice in mastering the essential techniques and concepts as required by the Grade 9 CAPS curriculum and includes several useful summaries of facts and formulae.

This 2 in 1 publication includes:

Topic-based Questions & Answers - for an understanding of theory, techniques & concepts
Exam Papers & Memos that put theory into practice
The first section covers questions per topic. The questions within each topic are graded with the purpose of developing concepts step-by-step and in so doing growing the understanding, knowledge and confidence of the learner.

The second section consists of a set of exam papers that reflects the standard and the weighting per topic as required by CAPS. Detailed solutions with additional explanations, notes and hints develop the learner's skills in examination technique.

A most comprehensive study guide which will benefit learners of all levels of competence reached in this challenging subject.
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686543

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 219
The Grade 11 IEB Life Sciences study guide is SAGS aligned and offers the following:

Comprehensive NOTES per module
Questions and 'Rapid fires' per module
Detailed memos
This study guide focuses on developing a learner's understanding of various organisms and their environment, as well as providing an uncomplicated overview of human influences and sustainability.

The content-heavy curriculum is put into perspective and is made more accessible with concise notes, relevant questions and detailed answers.

The questions test all aspects of assessment and motivate the learner to master the content. The 'Rapid fire' questions reinforce essential terminology pertinent to each module.

By working systematically throughout the year, Grade 11 learners of varying abilities and learning styles are inspired to achieve excellent results.
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686666

Education: Grade 8

Education  -  Grade 8
R 199
This Grade 8 Maths study guide provides a thorough introduction to critical mathematical concepts such as algebra and geometry. This foundation is essential for the development of logical thinking and the growth of knowledge and confidence in this extremely important subject.

This 2 in 1 publication includes:

Topic-based Questions & Answers - to build an understanding of theory, techniques & concepts in each topic
Exam Papers & Memos - to put theory into practice and reinforce concepts in an integrated way
The first section introduces and builds understanding of each concept through graded questions on each topic. Comprehensive answers to all questions are provided with many extra tips and advice boxes for guidance.

The second section consists of a range of exam papers. Detailed solutions with additional explanations, notes and hints are provided to develop the learner's skills in examination technique.

This study guide is beneficial for learners at all levels of competence in this challenging subject.
Publication date: 2016-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558291

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 219
This 3 in 1 study guide provides a solid transition between the grounding concepts covered in Grade 10 Maths Literacy and the skills required for the final Grade 12 exams.

It contains:

Comprehensive Notes and Worked Examples for all 7 topics
Exercisesand 'Test your Understandings' for each topic
Detailed Answerswith Explanations & handy hints
This book is jam-packed with content, application and assessment and would be beneficial for both home and classroom use. The learning experience is eased by an accessible, logical approach. The arrangement and presentation of the material, combined with explanatory notes, motivates learners to improve their proficiency in this core subject.

The extensive range of questions focusses on acquiring skills to tackle real life mathematical problems within the framework of the CAPS curriculum. Learners are enabled to approach more challenging questions with confidence and insight.

Grade 11 learners of varying abilities and learning styles will find this book a winner.
Publication date: 2016-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568887

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 219
This increasingly popular study guide which covers the Grade 12 CAPS curriculum, motivates learners to develop their skills in this exciting subject.

It includes:

- Comprehensive Notes arranged into Modules & Units
- Exam Questions per Module
- Memos for all the Exam questions

plus a mapwork section offering notes and examples of various types of questions and calculations,

plus exam papers and answers. A colour topographical map and orthophoto are included.

This well-illustrated book, with concise explanations and a wide range of questions with memos, provides learners with a compact guide to mastering all the concepts in the curriculum. Additional recent CAPS exam questions and answers have been included.

This 3 in 1 study guide is beneficial for all Grade 12 Geography learners, from those who are struggling to grasp basic concepts to those who are determined to achieve top marks.
Publication date: 2016-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686888

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 20
This 30 cm x 7 cm ruler includes all the information provided on the data sheet in the CAPS matric exam.

Ready access to this information will ensure that learners become familiar with applying it.
Publication date: 2016-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686765

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 169
This study guide for Varsity Maths Preparation has been compiled by Emeritus Professor John Webb in response to the dire challenges experienced by first year university students, in Mathematics as well as in courses in Science, Engineering and Business Science, all heavily dependent on mathematical thinking.

By working through the problem sets in this self-study book, learners should develop and test their skills,
on their own, in areas such as algebraic expertise, trigonometry skills, word problems, geometric insight, numerical facility, logical reasoning and flexible thinking. This cannot be taught and is best achieved without assistance and timeously, i.e. prior to students entering university.

The problem-solving techniques which learners could acquire from dedicated, independent use of this outstanding booklet will contribute significantly to their success in the National Benchmark tests (NBTs).

Varsity Maths Prep is a gem for learners who are serious about an academic future.
Publication date: 2016-03-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.