●●● FREE COURIER DELIVERY ON ORDERS OVER R450 WITHIN RSA BORDERS ●●●
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297909

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 199
This popular book covers the CAPS curriculum and offers:

- Comprehensive Notes per Term
- Questions per Term
- Detailed Answers
plus an Exam Paper & Memo

This study guide introduces Business Studies as a relevant subject and provides clear, instructive explanations that are accessible to learners of all abilities. The simple, but comprehensive style of teaching motivates them to work at their own pace and excel in the subject.
Publication date: 2013-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297886

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 199
Hierdie studiegids is noodsaaklik om die Rekeningkunde-kurrikulum in Graad 10 - 12 aan te durf. Die boek is in logiese afdelings ingedeel; elke afdeling verduidelik basiese terminologie, konsepte en prosesse aan die leerder sodat hierdie uitdagende vak bemeester kan word.

Dit sluit in:

Omvattende Notas met Uitgewerkte Voorbeelde vir elke Onderwerp
Vrae & Antwoorde vir elke Onderwerp
Eksamenvraestelle en Antwoorde sowel as handige wenke
Hierdie studiegids is propvol spesifiek gekose, gegradeerde vrae en oplossings wat die teorie toepas en so daartoe lei dat elke onderwerp deeglik verstaan word.

Leerders sal vinnig deur die afdelings vorder en selfvertroue sowel as kundigheid opbou soos wat hulle elke oefening suksesvol voltooi.

Die geheim van hierdie vak is om te OEFEN en dit is wat hierdie boek jou in staat stel om te doen! Dit sal vir die leerder voel asof 'n ervare onderwyser 'teenwoordig' is om elke wenk en stukkie raad wat regdeur die boek voorkom, aan te bied.

Die opsommings en verduidelikings maak die studiemateriaal as 'n geheel verstaanbaar en dit motiveer die leerder om in die vak uit te blink.
Publication date: 2013-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297831

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 199
This study guide provides a solid foundation for Grade 11 and 12 Physical Sciences.

Arranged in TOPICS, it offers:

- Comprehensive Notes and Worked Examples
- Exercises & Exam Questions
- Detailed Answers with Explanations & handy hints

The learner is taken step by step through the theory, techniques and basic concepts that form part of this challenging subject.

The format is designed to guide the learner through the essential principles to a point where they can tackle more complex problems with confidence.

The clear, concise notes and graded questions comply with the requirements of the CAPS curriculum and develop a thorough understanding of each topic.
Publication date: 2013-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297992

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 199
Hierdie studiegids dek die Graad 10 KABV-kurrikulum en bied 'n deeglike inleiding tot Ekonomie.

Die gids is in KWARTALE ingedeel en bevat:

Omvattende Notas & Uitgewerkte Voorbeelde per Kwartaal
Beide Onderwerpgebaseerde & Kwartaalgebaseerde Vrae
Antwoorde op alle vrae
plus 2 Oorspronklike Eksamenvraestelle & -memo's

Hierdie kompakte stel notas en vrae wat daarby pas, vorm deel van 'n suksesvolle studiegids wat 'n bewese weg na die beste resultate is.

Die fokus is op begrip, eksamenvoorbereiding en om 'n stewige grondslag vir Ekonomie in Graad 11 en 12 te bied.

Hierdie studiegids beklemtoon die skakels tussen veelvuldige ekonomiese faktore wat hierdie komplekse vak so interessant maak en plaas leerlinge, in 'n vroeë stadium, op 'n suksesvolle roete in hierdie vak.
Publication date: 2013-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297800

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 199
Hierdie boek - vir graad 10's - word op sy eie beskou as die mees deeglike manier, wat tans beskikbaar is, waarop die nuwe graad 10 kurrikulum behandel is. Dit sluit alles in wat die leerder nodig het om sy/haar volle potensiaal te bereik in graad 10 en 'n sterk basis te le vir sukses in graad 11 en 12. Die notas en uitgewerkte voorbeelde is deur Anne Eadie saamgestel, as 'n hoogtepunt en uitvloeisel van meer as 30 jaar se wiskunde-onderrig in die klaskamer en ekstra lesse. Dit lei die leerder op 'n duidelike en verstaanbare manier deur al die graad 10-konsepte sodat hy/sy dit kan verstaan, vermy die wanopvattings, en verduidelik alles vanaf eerste beginsels. Elke onderwerp het ook 'n groot aantal vrae en antwoorde, wat sorgvuldig uitgekies en gegradeer is, om die teorie in die notas te oefen en om 'n deeglike begrip te kry van elke onderwerp en dit te bemeester, soos jou vertroue en kundigheid toeneem. Die boek word afgesluit met twee eksamenvraestelle met uitgewerkte oplossings en wenke.
Publication date: 2013-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297879

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 199
This book - for GRADE 10's - stands on its own and is all the learner will need to achieve their full potential in Grade 10.

There are three components to this book:

NOTES & EXAMPLES BY TOPIC:
The notes and worked examples have been compiled by Ann Botha with her vast experience of teaching this subject.

QUESTIONS & ANSWERS BY TOPIC :
Each topic also has a copious amount of carefully selected and graded questions with answers to practice all the theory from the notes, and to build a thorough understanding
and mastery of each topic as you grow in confidence and expertise.

FULL EXAMS:
The book finishes with two exam papers and worked solutions, including hints and tips.
Publication date: 2013-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297893

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 199
This study guide covers the Grade 10 CAPS curriculum and offers, FOR EACH TOPIC:

Comprehensive Notes
Questions
Answers
and includes:

Practical Work: Food Production
An Exam Paper & Memo

The detailed notes, practical tips, generous array of questions, answers and exam paper practice provide the Grade 10 learner with all the skills, content material and consolidation necessary to excel in this subject.

The bulleted style and table formatting makes learning easy and the content more accessible.

This book will enable learners to achieve top marks in this increasingly relevant and interesting subject.
Publication date: 2013-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297916

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 199
This valuable study guide, based on the CAPS curriculum, covers 6 topics and, for each topic, includes:

Comprehensive Notes, Key Terms & Timelines
Questions & Essays
Answers to questions and essays
plus: Exam Papers & Memos

This book is a well-substantiated portrayal of the periods and cultures covered by the Grade 10 History curriculum. Many photographs and excerpts are used to contextualise events and make the subject accessible.

The key terms and timelines provide easy referencing for every topic.

A wide variety of source-based and essay questions are supplied and the detailed answers and model essays explicitly illustrate the skills that learners are being expected to master.

This book is a valuable tool for establishing a sound understanding of the History curriculum.

Teachers can request a free image CD to accompany the use of this book in the classroom. This CD also shows learners how mind-maps can be used as a way of summarising key content.
Publication date: 2013-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297978

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 199
Hierdie gewilde boek dek die KABV-kurrikulum en bied die volgende:

- Omvattende Notas per Kwartaal
- Vrae per Kwartaal
- Volledige Antwoorde
plus 'n Eksamenvraestel & -memo

Hierdie studiegids stel Besigheidstudies bekend as 'n relevante vak en bied duidelike, leersame verduidelikings wat vir leerders van alle vermoëns toeganklik is. Die eenvoudige, maar omvattende onderrigstyl motiveer hulle om teen hul eie pas te werk en in die vak uit te blink.
Publication date: 2013-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297961

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 199
Hierdie studiegids dek die Graad 10 KABV-kurrikulum en bied VIR ELKE ONDERWERP:

Omvattende Notas
Vrae
Antwoorde
en sluit ook in:

Praktiese Werk: Voedselproduksie
'n Eksamenvraestel & -memo

Die volledige notas, praktiese wenke, groot verskeidenheid vrae, antwoorde en oefening in die beantwoord van 'n eksamenvraestel, bied aan die Graad 10-leerder al die vaardighede, inhoudsmateriaal en vaslegging wat nodig is om in hierdie vak uit te blink.

Die puntsgewyse styl en tabelformaat maak die leerproses maklik en die inhoud meer toeganklik.

Hierdie boek sal leerders in staat stel om top punte te behaal in hierdie toenemend relevante en interessante vak.
Publication date: 2013-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297930

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 199
This study guide is based on CAPS and covers the following 4 skills required by the curriculum:

Listening and Speaking
Reading and Viewing
Writing and Presenting
Language Structures and Conventions
It includes:

Comprehensive Notes on each of these 4 skills
Exercises with Answers on each of the skills
Exam Papers and Memos
Audio CD of 18 listening activities
This compact book is packed with concrete 'how to' pointers that are designed to develop the skills required by Grade 10 learners in this subject.

A clear, well organised format with thought-provoking topics and exercises result in a user-friendly study guide.

Concise explanations showing how to analyse reading texts and how to create writing and speaking texts establish a firm foundation in this key subject.
Publication date: 2012-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297862

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 199
Hierdie studiegids is volgens die KABV-vereistes saamgestel.

Dit bevat:

Breedvoerige NOTAS per module
Vrae en 'Snelvure' per module
Gedetailleerde memo's
Hierdie gids is 'n noodsaaklike inleiding tot die basiese konsepte wat leerders in Graad 10 teëkom en wat die grondslag vir Lewenswetenskappe in Graad 11 en 12 vorm.

Die vakmateriaal is in logiese afdelings met duidelike kolpuntlys-opsommings ingedeel sodat die kurrikuluminhoud tot toeganklike, maklik verstaanbare eenhede vereenvoudig word.

Die vrae en antwoorde stimuleer die ontwikkeling van die leerder se wetenskaplike vaardighede en dit dra by tot 'n begrip van hoe Lewenswetenskappe en hul omgewing met mekaar skakel. Die 'Snelvuurvrae' aan die einde van elke module toets en bevorder konsolidering van noodsaaklike terminologie.

Deur reg deur die jaar, sistematies deur die vakmateriaal te werk, word die leerder in staat gestel om in hierdie vak te presteer.
Publication date: 2012-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297855

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 199
This study guide was written according to the requirements outlined in the CAPS document.

It offers:

Comprehensive NOTES per module
Questions and 'Rapid fires' per module
Detailed memos
This book is a valuable introduction to the basic concepts which are encountered in Grade 10, thereby creating a thorough grounding for Life Sciences in Grades 11 and 12.

The subject material is logically organised into units with clear, point-form summaries that simplify the curriculum content into accessible, easy-to-understand sections.

The questions and answers stimulate the development of the learner's scientific skills and contribute to their understanding of the links between Life Sciences and their environment. The 'Rapid fire' questions at the end of each module test and ensure the consolidation of essential terminology.

Working through the material systematically, and throughout the year, will enable learners to excel in this subject.
Publication date: 2012-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297848

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 199
Hierdie studiegids verskaf 'n stewige basis vir Graad 11 en 12 Fisiese Wetenskappe.

Die gids is in ONDERWERPE ingedeel en bevat:

Omvattende Notas en Uitgewerkte Voorbeelde
Oefeninge & Eksamenvrae
Gedetailleerde Antwoorde met Verduidelikings & handige wenke
Die leerder word stap vir stap deur die teorie, tegnieke en basiese konsepte van hierdie uitdagende vak geneem.

Die formaat is so ontwerp om die leerder deur die noodsaaklike beginsels te lei sodat meer komplekse probleme daarna met selfvertroue aangepak kan word.

Die duidelike kernnotas en gegradeerde vrae voldoen aan die vereistes van die KABV-kurrikulum en verseker dat leerders elke onderwerp in die geheel verstaan.
Publication date: 2012-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297794

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 199
This three-in-one book provides an extremely thorough treatment of the CAPS curriculum. It offers a 'fresh start' to learners with gaps in their understanding from previous years.

It contains:

Comprehensive Notes and Worked Examples per topic
Exercises that are graded to promote logic and develop techniques in each topic
Detailed Solutions for all exercises
plus a fully explained comprehensive exam (paper 1 and paper 2) for thorough consolidation and final exam preparation.

This 3 in 1 study guide will equip a learner to achieve their full potential in Grade 10 and put all the building blocks in place for success in Grade 11 and 12 Mathematics, notably in Algebra, Euclidean and Analytical Geometry and Trigonometry.

Extensive practice through the carefully selected examples and exercises will build a thorough understanding and mastery of each topic as the learner grows in confidence and expertise.

The learner will GET IT, learn to overcome misconceptions and understand all concepts from first principles.
Publication date: 2012-06-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.