●●● FREE COURIER DELIVERY ON ORDERS OVER R450 WITHIN RSA BORDERS ●●●

Search results: The Answer Series

Results 16 to 30 of 95
Sorted by:  Title
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558345

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 239
Alles wat jy nodig het vir Graad 11 Rekeningkunde met Notas, Vrae, Antwoorde en Volledige Eksamens wat die hele kurrikulum dek.

Hierdie studiegids bied alles wat enige leerder nodig het om hul volle potensiaal in Graad 11 te bereik.

Daar is drie komponente in hierdie gids wat aan die KABV-vereistes voldoen:

Omvattende Notas met Uitgewerkte Voorbeelde vir elke Onderwerp
Vrae & Antwoorde vir elke Onderwerp
Eksamenvraestelle en Antwoorde sowel as handige wenke
Die kombinasie van gedetailleerde notas, uitgewerkte voorbeelde, duidelike oplossings, wenke en spesifieke raad lei daartoe dat hierdie studiegids 'n wenresep aan leerders wat oefening en konsolidasie nodig het, bied. Dit stel die leerder in staat om die studiemateriaal as geheel te verstaan.

Die wye verskeidenheid oefeninge berei die leerder volgens die vereistes van die KABV-kurrikulum voor.

Hierdie studiegids bied 'n onbetwiste raamwerk vir leerders sodat hulle die nodige vaardighede kan ontwikkel om hul in staat te stel om so goed as moontlik in Graad 11 sowel as Graad 12 Rekeningkunde te kan presteer.
Publication date: 2013-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297886

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 219
Hierdie studiegids is noodsaaklik om die Rekeningkunde-kurrikulum in Graad 10 - 12 aan te durf. Die boek is in logiese afdelings ingedeel; elke afdeling verduidelik basiese terminologie, konsepte en prosesse aan die leerder sodat hierdie uitdagende vak bemeester kan word.

Dit sluit in:

Omvattende Notas met Uitgewerkte Voorbeelde vir elke Onderwerp
Vrae & Antwoorde vir elke Onderwerp
Eksamenvraestelle en Antwoorde sowel as handige wenke
Hierdie studiegids is propvol spesifiek gekose, gegradeerde vrae en oplossings wat die teorie toepas en so daartoe lei dat elke onderwerp deeglik verstaan word.

Leerders sal vinnig deur die afdelings vorder en selfvertroue sowel as kundigheid opbou soos wat hulle elke oefening suksesvol voltooi.

Die geheim van hierdie vak is om te OEFEN en dit is wat hierdie boek jou in staat stel om te doen! Dit sal vir die leerder voel asof 'n ervare onderwyser 'teenwoordig' is om elke wenk en stukkie raad wat regdeur die boek voorkom, aan te bied.

Die opsommings en verduidelikings maak die studiemateriaal as 'n geheel verstaanbaar en dit motiveer die leerder om in die vak uit te blink.
Publication date: 2013-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568962

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 239
Hierdie boek dien as 'n toeganklike en doeltreffende hersieningshulpmiddel vir Graad 12-leerders. Dit kan regdeur die kwartaal, asook vir eksamenvoorbereiding, gebruik word.

Dit sluit in:

'n Blitshersiening van alle aspekte van die KABV-kurrikulum. Die noodsaaklike teorie en basiese konsepte word in hierdie afdeling gedek.
7 Eksamenvraestelle en Voorgestelde Antwoorde. Duidelike riglyne vir eksamentegniek en uitleg word deurgaans gegee.
Die wenke, kommentaar en deurlopende advies deur die onderwyser-skrywer, bou leerders se selfvertroue soos hulle sistematies deur die boek werk.

Die riglyne ten opsigte van berekeninge, opsommings van nuttige terminologie en afkortings, dra alles by tot 'n een-stop-boek wat 'n leerder deeglik sal voorberei vir toetse en eksamens.

Hierdie studiegids sal Rekeningkundige vaardighede ontwikkel en Rekeningkundeleerders se prestasie verbeter, ongeag hul vermoë.
Publication date: 2015-08-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568740

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 239
This 3 in 1 study guide, which complies with the requirements of the CAPS curriculum, is a best seller, bumper edition that offers an all-in-one solution to the challenge of mastering this demanding subject.

Arranged in TOPICS, it offers:

Comprehensive Notes and Worked Examples
Exercises & Exam Questions
Detailed Answers with Explanations & handy hints
This study guide covers all the basic concepts, laws, definitions and calculations in an uncomplicated, accessible style and enables learners to progress independently and at their own pace.

Learners can develop their scientific skills and improve their understanding in the subject by working systematically through each topic and its associated questions. The clearly laid out answers offer comprehensive support throughout this learning process.

Physical Sciences is a heavyweight subject, but this book offers the solution to achieving top results in both the CAPS and IEB final exams.
Publication date: 2015-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558314

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 239
A CAPS-aligned study guide that simplifies the theory of Grade 11 Physical Sciences and builds confidence through clear explanations supported by revision questions.

Arranged in TOPICS, it offers:

- Comprehensive Notes and Worked Examples
- Exercises & Exam Questions
- Detailed Answers with Explanations & handy hints

This book provides a solid support for the Grade 11 learner to develop problem-solving skills and the right approach to mastering the subject material.

The questions, ranging from simple to more complex, assess the progress of the learner throughout the year and particularly in exam preparation.

Practical hints are provided to highlight common errors and build a solid grounding for the upcoming Grade 12 curriculum.
Publication date: 2013-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297831

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 219
This study guide provides a solid foundation for Grade 11 and 12 Physical Sciences.

Arranged in TOPICS, it offers:

- Comprehensive Notes and Worked Examples
- Exercises & Exam Questions
- Detailed Answers with Explanations & handy hints

The learner is taken step by step through the theory, techniques and basic concepts that form part of this challenging subject.

The format is designed to guide the learner through the essential principles to a point where they can tackle more complex problems with confidence.

The clear, concise notes and graded questions comply with the requirements of the CAPS curriculum and develop a thorough understanding of each topic.
Publication date: 2013-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568726

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 239
Just like its successful predecessor, this CAPS Physical Sciences 2 in 1 book, which includes all Grade 11 content relevant to the matric exams, offers:

Questions & Detailed Answers arranged in TOPICS
10 Exam Papers & Memos, all with explanations & handy hints
The first section of this study guide focuses on a wide range of questions and answers per topic that are graded according to difficulty focuses on a wide range of questions and answers per topic that are graded according to difficulty.

This ensures that the learner gains a thorough understanding of the theory, techniques and concepts required by the curriculum.

The second section contains recent National and IEB exam papers - CAPS or adapted for CAPS - to prepare learners extensively for their final matric exams.

This book is an invaluable tool for consolidation and understanding of the study material as a whole throughout the year, while ensuring optimum, thorough exam preparation.
Publication date: 2016-01-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928405252

Leermiddels: Graad 9

Leermiddels  -  Graad 9
R 219
Hierdie Graad 9 Natuurwetenskappe handboek en studiegids is 'n belangrike nuwe toevoeging tot ons Wetenskappe-reeks wat van onskatbare waarde sal wees in die ontrafeling van 'n uitdagende kurrikulum.
Dit sluit in:

Omvattende Vaardighede-afdeling,
Geordende, maklik-om-te-volg Notas
Onderwerpgebaseerde Vrae
Volledige Antwoorde
Sleutelkenmerke:
Vaardighede-afdeling:
stap-vir-stap verduideliking van wetenskaplike ondersoek
geïllustreerde opsomming van voorstelling van data (tabelle/grafieke/diagramme)
uitgewerkte voorbeeld van 'n wetenskaplike ondersoek vraag
uitgebreide lys van Aksiewerkwoorde om die fokuspunt van vrae te identifiseer
duidelike, selfverduidelikende diagramme met byskrifte
verrykingsbrokkies om bespreking uit te lok
visuele opsommende vloeidiagramme
wye reeks vrae met volledige antwoorde
wenke en onderwyser-geselsboksies vir konteks en duidelikheid
Hierdie studiegids lê 'n stewige grondslag vir sukses in Lewenswetenskappe en Fisiese Wetenskappe. Dit moedig onafhanklike leer aan, verhoed die ontstaan van algemene wanopvattings en ontwikkel selfvertroue vir die aanpak van wetenskaplike leerinhoud.
Publication date: 2021-06-04
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928405245

Education: Grade 9

Education  -  Grade 9
R 219
This Grade 9 Natural Sciences handbook and study guide is a major newcomer to our Sciences range that will prove invaluable in unpacking a challenging curriculum. It includes:
Comprehensive Skills Section
Organised, easy-to-follow Notes
Topic-based Questions
Detailed Answers
Key Features:
Skills section:
a step-by-step explanation of the scientific investigation
an illustrated summary of representing data (tables/graphs/diagrams)
worked example of a scientific investigation question
expanded Action Verbs list to identify the focal point of questions
clear, self-explanatory diagrams with annotated labels
enrichment snippets to stimulate discussion
visual summary flow diagrams
extensive range of questions with detailed answers
tips and teacher-talk boxes to provide context and clarity
This study buddy establishes a solid groundwork for success in Life Sciences and Physical Sciences. It motivates independent learning, avoids the rooting of common misconceptions and develops confidence in tackling scientific material.
Publication date: 2021-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568702

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 239
This 3 in 1 study guide has been developed with meticulous care for the many learners enrolled for this popular subject.

It contains:
- Comprehensive Notes and Worked Examples for all 7 topics
- Exercises and 'Test your Understandings' for each topic
- Detailed Answers with Explanations & handy hints

It provides concise, accessible notes, clear worked examples and reinforcement of concepts through graded exercises and tests.

This book, a highly recommended, stand-alone guide to guaranteed success, caters for a wide spectrum of learners and stimulates interest and enjoyment of the curriculum content.

This book is all you need in order to prepare for the final Maths Literacy exam.
Publication date: 2015-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558291

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 239
This 3 in 1 study guide provides a solid transition between the grounding concepts covered in Grade 10 Maths Literacy and the skills required for the final Grade 12 exams.

It contains:

Comprehensive Notes and Worked Examples for all 7 topics
Exercisesand 'Test your Understandings' for each topic
Detailed Answerswith Explanations & handy hints
This book is jam-packed with content, application and assessment and would be beneficial for both home and classroom use. The learning experience is eased by an accessible, logical approach. The arrangement and presentation of the material, combined with explanatory notes, motivates learners to improve their proficiency in this core subject.

The extensive range of questions focusses on acquiring skills to tackle real life mathematical problems within the framework of the CAPS curriculum. Learners are enabled to approach more challenging questions with confidence and insight.

Grade 11 learners of varying abilities and learning styles will find this book a winner.
Publication date: 2016-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297817

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 219
This 3 in 1 study guide offers, for both learners and teachers, a comprehensive and innovative approach to Maths Literacy.

It contains:

Comprehensive Notes and Worked Examples for all 7 topics
Exercises and 'Test your Understandings' for each topic
Detailed Answers with Explanations & handy hints
This book provides a concrete solution to learners embarking on this subject. It develops their skills and confidence in solving mathematical problems relevant to the curriculum.

The stimulating material with easy-to-follow text and clear illustrations guide the learners effortlessly through each topic. New concepts and techniques are systematically reinforced and assessed throughout the book.

An essential study guide to success in Maths Literacy.
Publication date: 2014-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920053956

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 159
An innovative and comprehensive guide to two major components of the new curriculum, this book is aimed at Grade 10 and 11 learners.

It is designed to expand on the development of patterns - recognizing them, generalising from them and understanding their relevance.

It also includes modelling the patterns and showing the relevance, value and importance of modelling patterns.

Stephen Sproule has an outstanding reputation as a mathematician, educator and author.

This book has been met with enormous enthusiasm for the way it embraces the new curriculum, and the insight and understanding it offers.
Publication date: 2014-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686505

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 159
This comprehensive compendium of questions and answers, compiled by an expert team of maths educators, is designed for exam revision. The purpose, however, has been to extend mathematical thinking and expertise beyond the norm.

It contains:

'¢ 10 Paper 1 Exam Papers with Memos
'¢ 10 Paper 2 Exam Papers with Memos

It features practice exams and answers and allows students to practice under timed exam conditions as well as highlight which areas of the syllabus require more attention.

The handy tips and detailed memos help to develop a learner's confidence in mastering all the concepts that form part of the CAPS/IEB curriculum.

The wide range of questions will extend the learner and accelerate progress towards excellence in this challenging, rewarding subject.
Publication date: 2014-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568986

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 159
This comprehensive compendium of questions and answers is designed for exam revision purposes.

It includes:

- 10 Paper 1 Exam Papers with Memos
- 10 Paper 2 Exam Papers with Memos

It features practice exams and detailed answers and allows students to practice under timed exam conditions as well as highlight areas of the syllabus which may require more attention.

This study guide offers extensive practice in applying theory and developing problem-solving techniques.

It will place learners in a strong position to master all the concepts necessary to excel in the CAPS examinations.
Publication date: 2015-02-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.