●●● FREE COURIER DELIVERY ON ORDERS OVER R450 WITHIN RSA BORDERS ●●●

Search results: The Answer Series

Results 46 to 60 of 95
Sorted by:  Title
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920686543

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 239
The Grade 11 IEB Life Sciences study guide is SAGS aligned and offers the following:

Comprehensive NOTES per module
Questions and 'Rapid fires' per module
Detailed memos
This study guide focuses on developing a learner's understanding of various organisms and their environment, as well as providing an uncomplicated overview of human influences and sustainability.

The content-heavy curriculum is put into perspective and is made more accessible with concise notes, relevant questions and detailed answers.

The questions test all aspects of assessment and motivate the learner to master the content. The 'Rapid fire' questions reinforce essential terminology pertinent to each module.

By working systematically throughout the year, Grade 11 learners of varying abilities and learning styles are inspired to achieve excellent results.
Publication date: 2016-05-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558253

Education: Grade 11

Education  -  Grade 11
R 239
This book covers the Grade 11 CAPS curriculum as implemented in 2013.

It offers:

Comprehensive NOTES per module
Questions, 'Rapid fires' per module
Detailed memos
The notes, questions and answers in this book transform a content-heavy Grade 11 curriculum into manageable and accessible study material.

The explanations are clear-cut and easy to comprehend. Learners are given an insight into the linked interaction of all living things.

Bulleted summaries and clear diagrams enhance the learning experience and boost understanding of challenging topics.

The graded questions (and answers) provided for each unit secure thorough mastery of the challenges of this major subject and the 'Rapid fire' questions at the end of each module test and ensure the consolidation of essential terminology.

Extension questions develop the learner's examination skills and perception of the biological world.

This study guide advantages learners of all levels of ability to achieve their best results.
Publication date: 2013-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558116

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 219
This Grade 10 Life Science IEB study guide was written according to the IEB SAGS document and covers all Strands of the curriculum.

It offers:

Comprehensive NOTES per module
Questions and 'Rapid fires' per module
Detailed memos
This book forms an essential grounding for many topics that will be developed further in Grade 11 and 12.

The logically organised units provide clear outlines with extensive detail to master the content of the Grade 10 curriculum.

The illustrations and the range of questions and answers advance the learner through various levels of comprehension at their own pace. The 'Rapid fire' questions at the end of each module test and ensure the consolidation of essential terminology.

Working through the material systematically, and throughout the year, will enable learners to excel in this subject.
Publication date: 2016-08-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297855

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 219
This study guide was written according to the requirements outlined in the CAPS document.

It offers:

Comprehensive NOTES per module
Questions and 'Rapid fires' per module
Detailed memos
This book is a valuable introduction to the basic concepts which are encountered in Grade 10, thereby creating a thorough grounding for Life Sciences in Grades 11 and 12.

The subject material is logically organised into units with clear, point-form summaries that simplify the curriculum content into accessible, easy-to-understand sections.

The questions and answers stimulate the development of the learner's scientific skills and contribute to their understanding of the links between Life Sciences and their environment. The 'Rapid fire' questions at the end of each module test and ensure the consolidation of essential terminology.

Working through the material systematically, and throughout the year, will enable learners to excel in this subject.
Publication date: 2012-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568863

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 239
Hierdie boek is DEEL 2 van 'n STEL van 2 Lewenswetenskappe-gidse wat die Graad 12 KABV-kurrikulum wat in 2014 geïmplementeer is, breedvoerig dek.

Dit bevat die 2 Kennisareas wat in VRAESTEL II van die eksterne Nasionale finale eksamen geëksamineer word:

Lewe op die Molekulêre, Sellulêre en Weefselvlak
Diversiteit, Verandering en Kontinuïteit
Beide DEEL 1 en DEEL 2 Graad 12 studiegidse bied:

Breedvoerige NOTAS per module
Vrae en 'Snelvure' per module
Gedetailleerde memo's
Hierdie 3 in 1 studiegidse spreek tot leerders van alle vermoëns en leerstyle. Dit verskaf duidelike, nuut-nagevorsde notas en kolpuntlys-opsommings. Duidelike diagramme verbeter die leerproses en vergemaklik begrip van uitdagende onderwerpe.

Vakmateriaal is in kleiner dele opgebreek en praktiese wenke word deurgaans gegee.

Die 'Snelvuurvrae' aan die einde van elke module toets en bevorder konsolidering van noodsaaklike terminologie. 'n Wye reeks vrae en antwoorde berei leerders vir hul finale eksamens voor.

Deur reg deur die jaar, sistematies deur die vakmateriaal te werk, word die leerder in staat gestel om in hierdie vak te presteer.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568849

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 239
Hierdie boek is DEEL 1 van 'n STEL van 2 Lewenswetenskappe-gidse wat tesame die Graad 12 KABV-kurrikulum wat in 2014 geïmplementeer is, breedvoerig dek.

Dit bevat die 2 Kennisareas wat in VRAESTEL I van die eksterne Nasionale finale eksamen geëksamineer word:

Lewensprosesse in Plante en Diere
Omgewingstudies
Dit sluit ook volledige notas oor Graad 11 Omgewingstudies as 'n komponent van die Graad 12 Vraestel 1 in.

Beide DEEL 1 end DEEL 2 Graad 12 studiegidse bied:

Breedvoerige NOTAS per module
Vrae en 'Snelvure' per module
Gedetailleerde memo's
Hierdie 3 in 1 studiegidse bied NUWE materiaal wat deeglik nagevors, relevant, toeganklik en genotvol is. Die inhoud is omvattend, tog leerdervriendelik.

Die gegradeerde vrae (en antwoorde) wat vir elke eenheid verskaf word, verseker dat die uitdagings wat hierdie vak bied, deeglik bemeester word. Die 'Snelvuurvrae' aan die einde van elke module toets en bevorder konsolidering van noodsaaklike terminologie.

Deur reg deur die jaar sistematies te werk, word graad 12 leerders met verskillende leervermoëns en leerstyle geïnspireer om uitstekende resultate te behaal.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558260

Leermiddels: Graad 11

Leermiddels  -  Graad 11
R 239
Hierdie gids dek die Graad 11 KABV-kurrikulum soos in 2013 geïmplementeer.

Dit bevat:

Breedvoerige NOTAS per module
Vrae, 'Snelvure' per module
Gedetailleerde memo's
Die notas, vrae en antwoorde in hierdie studiegids omskep die uitgebreide Graad 11-kurrikulum in hanteerbare en toeganklike studiemateriaal.

Die verduidelikings is maklik om te verstaan. Leerders verkry insig in hoe alle interaksies van lewende wesens met mekaar verband hou.

Kolpuntlys-opsommings en duidelike diagramme verbeter die leerproses en vergemaklik begrip van uitdagende onderwerpe.

Die gegradeerde vrae (en antwoorde) wat vir elke eenheid verskaf word, verseker dat die uitdagings wat hierdie vak bied, deeglik bemeester word. Die 'Snelvuurvrae' aan die einde van elke module toets en bevorder konsolidering van noodsaaklike terminologie.

Uitgebreide vrae verbeter leerders se eksamenvaardighede sowel as hul waarnemings van die biologiese wêreld.

Hierdie studiegids stel leerders met uiteenlopende prestasievermoëns in staat om hul beste te lewer.
Publication date: 2013-09-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920558123

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 219
Hierdie Graad 10 Lewenswetenskappe IEB studiegids voldoen aan die IEB SAGS-dokument en dek al die afdelings van die IEB-kurrikulum.

Dit bevat:

Breedvoerige NOTAS per module
Vrae en 'Snelvure' per module
Gedetailleerde memo's
Hierdie gids is 'n noodsaaklike inleiding tot verskeie onderwerpe wat in Graad 11 en 12 verder behandel word.

Die vakmateriaal is in logiese afdelings wat 'n duidelike oorsig tesame met uitgebreide detail verskaf ten einde die Graad 10-kurrikulum te bemeester.

Die illustrasies en die reeks vrae en antwoorde gee aan die leerder 'n voorsprong en verseker dat begrip teen elkeen se individuele pas kan plaasvind. Die 'Snelvuurvrae' aan die einde van elke module toets en bevorder konsolidering van noodsaaklike terminologie.

Deur reg deur die jaar, sistematies deur die vakmateriaal te werk, word die leerder in staat gestel om in hierdie vak te presteer.
Publication date: 2014-03-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297862

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 219
Hierdie studiegids is volgens die KABV-vereistes saamgestel.

Dit bevat:

Breedvoerige NOTAS per module
Vrae en 'Snelvure' per module
Gedetailleerde memo's
Hierdie gids is 'n noodsaaklike inleiding tot die basiese konsepte wat leerders in Graad 10 teëkom en wat die grondslag vir Lewenswetenskappe in Graad 11 en 12 vorm.

Die vakmateriaal is in logiese afdelings met duidelike kolpuntlys-opsommings ingedeel sodat die kurrikuluminhoud tot toeganklike, maklik verstaanbare eenhede vereenvoudig word.

Die vrae en antwoorde stimuleer die ontwikkeling van die leerder se wetenskaplike vaardighede en dit dra by tot 'n begrip van hoe Lewenswetenskappe en hul omgewing met mekaar skakel. Die 'Snelvuurvrae' aan die einde van elke module toets en bevorder konsolidering van noodsaaklike terminologie.

Deur reg deur die jaar, sistematies deur die vakmateriaal te werk, word die leerder in staat gestel om in hierdie vak te presteer.
Publication date: 2012-06-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781928404392

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 239
Hierdie 2 in 1-studigids bied die uitdagende inhoud van Graad 12 Landbouwetenskappe in 'n maklik-om-te-gebruikformaat aan, wat deurlopende hersiening sowel as vaslegging voor die eksamen aanmoedig. Soos jy metodies deur hierdie studiegids werk, sal jy al beter voorbereid raak om in jou eksamens uitstekende punte te behaal.
Publication date: 2020-12-30
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568900

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 239
This CAPS study guide highlights how political and economic forces have influenced the course of history. It uses the Cold War and its aftermath as the thread that links up all six of the matric topics. Nevertheless, it is careful to show a range of perspectives, and to show how the same events can be seen through different lenses.

For each of the six topics, this study guide offers:

useful definitions
comprehensive notes with revealing quotations
illustrations of people, places and events
diagrams, tables and maps that make relationships and comparisons explicit
visual summaries for the easy recall of key points
source-based questions and answers, and
essay questions, with notes on how to respond, as well as example essays.
The book also includes useful exam guidance and a practice exam, with answers and example essays. However, it is important to note that the essays in this book are not 'model essays' to be learnt. They are included to demystify what is required to achieve a high mark. We hope that after reading them learners will understand the requirements of the essay genre, and be better equipped to express their own opinions within an essay format.

All the pictures in the book are available as part of our PowerPoint presentations, which can be downloaded for free from our website (www.theanswer.co.za). Teachers who order books for their class can also request these PowerPoint presentations to be sent to them on a CD.

Note to IEB learners: While all the practice questions in this book come from DBE (National) exams, the comprehensive notes will still benefit learners who are preparing for the IEB exam.
Publication date: 2017-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297916

Education: Grade 10

Education  -  Grade 10
R 219
This valuable study guide, based on the CAPS curriculum, covers 6 topics and, for each topic, includes:

Comprehensive Notes, Key Terms & Timelines
Questions & Essays
Answers to questions and essays
plus: Exam Papers & Memos

This book is a well-substantiated portrayal of the periods and cultures covered by the Grade 10 History curriculum. Many photographs and excerpts are used to contextualise events and make the subject accessible.

The key terms and timelines provide easy referencing for every topic.

A wide variety of source-based and essay questions are supplied and the detailed answers and model essays explicitly illustrate the skills that learners are being expected to master.

This book is a valuable tool for establishing a sound understanding of the History curriculum.

Teachers can request a free image CD to accompany the use of this book in the classroom. This CD also shows learners how mind-maps can be used as a way of summarising key content.
Publication date: 2013-02-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920297985

Leermiddels: Graad 10

Leermiddels  -  Graad 10
R 219
Hierdie waardevolle studiegids, gebaseer op die KABV-kurrikulum, dek 6 onderwerpe, en sluit vir elke onderwerp die volgende in:

Omvattende Notas, Sleutelterme & Tydlyne
Vrae & Opstelle
Vrae & Opstelle se Antwoorde
plus: Eksamenvraestelle en Memo's

Hierdie boek is 'n deeglik bewese weergawe van die tydperke en kulture wat deur die Graad 10 Geskiedeniskurrikulum gedek word. Baie foto's en uittreksels word gebruik om aan gebeure konteks te gee en die vak meer toeganklik te maak.

Die sleutelterme en tydlyne bied maklike verwysing vir elke onderwerp.

'n Wye verskeidenheid brongebaseerde en opsteltipe vrae word verskaf en die volledige antwoorde en modelopstelle illustreer die vaardighede wat leerders moet kan bemeester, baie duidelik.

Hierdie boek is 'n waardevolle hulpmiddel om 'n goeie begrip van die Geskiedeniskurrikulum te vestig.

Onderwysers kan 'n gratis voorstellings-CD aanvra wat saam met hierdie boek in die klaskamer gebruik kan word. Hierdie CD wys ook vir leerders hoe breinkaarte gebruik kan word om sleutelinhoud op te som. Dieselfde materiaal kan ook van die webtuiste afgelaai word.
Publication date: 2013-11-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568887

Education: Grade 12

Education  -  Grade 12
R 239
This increasingly popular study guide which covers the Grade 12 CAPS curriculum, motivates learners to develop their skills in this exciting subject.

It includes:

- Comprehensive Notes arranged into Modules & Units
- Exam Questions per Module
- Memos for all the Exam questions

plus a mapwork section offering notes and examples of various types of questions and calculations,

plus exam papers and answers. A colour topographical map and orthophoto are included.

This well-illustrated book, with concise explanations and a wide range of questions with memos, provides learners with a compact guide to mastering all the concepts in the curriculum. Additional recent CAPS exam questions and answers have been included.

This 3 in 1 study guide is beneficial for all Grade 12 Geography learners, from those who are struggling to grasp basic concepts to those who are determined to achieve top marks.
Publication date: 2016-04-01
Click to enlarge
Click to enlarge
9781920568894

Leermiddels: Graad 12

Leermiddels  -  Graad 12
R 239
Hierdie toenemend gewilde studiegids dek die Graad 12 KABV-kurriklum en motiveer leerders om hul vaardighede in hierdie opwindende vak te ontwikkel. Dit sluit die volgende in:

Omvattende Notas gerangskik in Modules & Eenhede
Eksamenvrae per Module
Memo's vir alle Eksamenvrae
plus 'n kaartwerkafdeling wat notas en voorbeelde van verskillende tipes vrae en berekeninge insluit,

plus eksamenvraestelle en antwoorde. 'n Topografiese kaart in kleur en ortofoto word ingesluit

Hierdie boek het duidelike sketse, bondige verduidelikings en 'n wye verskeidenheid vrae met memo's.
Dit bied aan leerders 'n kompakte gids om al die konsepte in die kurrikulum te bemeester. Onlangse KABV-eksamenvrae en antwoorde is ook ingesluit.

Hierdie 3 in 1 studiegids is vir alle Graad 12-Geografieleerders geskik, van dié wat sukkel om basiese konsepte onder die knie te kry, tot dié wat vasberade is om topsimbole te behaal.
Publication date: 2014-01-01

© All Rights Reserved 2018
A Product of CEIT Development
Koop Afrikaanse en Engelse boeke aanlyn en spaar tot 20% op Nuwe Vrystellings, Topverkopers en Engelse algemene publikasies. Graffiti vir nuwe boeke, topverkopers, opvoedkundige boeke, Christelike boeke en winskopies. Kry ook jou Moleskine Joernaal hier teen 20% afslag.Buy Afrikaans and English books online and save up to 20% on Afrikaans New Releases and Bestsellers, as well as on English general publications. Graffiti for new releases, bestsellers, Christian books, educational books and bargains. Stockist of Moleskine Journals.